Google: Продължава ли да напуска дома си българинът

Google: Продължава ли да напуска дома си българинът Снимка: pixabay.com

Доклад от 22 юни 2020 г.

Продължаваме да ви информираме относно мобилността на хората в България според събрани данни и анализ от Google Inc. Към 22 юни стойностите са следните:

 


 

1. Към края на месец юни посещаемостта на търговски места и места за отдих леко се е повишила с 2% от средата на месеца и с 6% от началото на юни.

 

2. Посещенията на търговски обекти и пазари са се увеличили с 6%.  

 

3. Посетителите на паркове и открити общински и обществени места са намалели почти наполовина.


  

4. Посещенията на възлови транспортни места леко са намалели с 4% от средата на месеца.

 

5. Посещаемостта на работните пространства в сравнение с останалите места е спаднала с цели 32%.

 

6. Жилищните пространства са по-оживени през втората половина на месеца, като посещаемостта там се е увеличила с още 5% от средата на месеца.

 

От направения анализ може да се заключи, че в периода между 14 и 22 юни най-голяма промяна в мобилността на хората е настъпила в местата за работа и парковете, като и на двете места стойностите са се снишили, което може би говори за начало на летните отпуски. Докато посещаемостта на търговски обекти и пазари и места за отдих и жилищните пространства е по-голяма. Тази активност показва, че към днешния момент българинът напуска дома си най-често, за да напазарува, спортува или да се разходи в парка