Седмокласниците показаха високи резултати на националното външно оценяване

Седмокласниците показаха високи резултати на националното външно оценяване

Трима са пълните отличници по двата предмета

Резултатите и на двата изпита от националното външно оценяване след VII клас показват положителна тенденция, съобщават от пресцентъра на МОН. Макар и с малко, те надхвърлят постигнатото през 2020 г. По-високи са дори от тези през 2019 г., когато цялото обучение беше присъствено. 

57 538 ученици се явиха на изпита по БЕЛ, а по математика - 57 328. Средният успех по български език и литература сега е 53,86 точки от максимум 100. Средният брой точки по математика остава нисък – 37,94 точки, но показва тенденция към плавно нарастване. 

Само трима седмокласници са пълни отличници и по двата предмета. Четиридесет и четирима имат нула точки и на двата изпита. Със 100 точки по български език и литература са 14 ученици, а по математика – 152. С нула точки по български език и литература са 223 седмокласници, а по математика – 208. 

Резултатите показват, че разказът „Череши“ от Захари Карабашлиев като цяло не е затруднил учениците. Не всички са прилагали книжовните езикови правила, а повече от половината не умеят да оформят текст графично. Преобладаващата част от седмокласниците се ориентират в изучавани творби по отношение на герои, образи, теми, проблеми. Едва един от всеки четири  обаче открива повечето или всички грешки в текст. Над половината от учениците не разчитат внушенията в откъс от изучавана творба, отбелязват от министерството.  

По отношение на регионалното разпределение не се забелязва значително разместване спрямо предходни години. С високи резултати и по двата предмета са София, Смолян, Варна и Русе. Както и при X клас, учениците от Ямбол и от Кърджали са значително по-добри по математика, отколкото по български език и литература. Обратна е тенденцията в Перник. Възпитаниците на математическите и природо-математическите гимназии са традиционно с най-добри резултати и по двата предмета. 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: