Приеха новия европейски закон за климата

Приеха новия европейски закон за климата

Новият закон увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. на най-малко 55% от нивата през 1990 г.

Европейският парламент одобри законодателния акт за климата, договорен неофициално с държавите членки през април, съобщиха от пресслужбата на институцията. Той превръща политическия ангажимент на Европейския зелен пакт за неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г. в обвързващо задължение, отбелязват в съобщението си от ЕП. 

Новият закон увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. от 40% на най-малко 55% в сравнение с нивата от 1990 г. В допълнение с предстоящите промени в регламента за земеползване и горско стопанство целта на ЕС за 2030 г. фактически ще се увеличи на 57%. 

Комисията ще направи предложение за цел за 2040 г. най-късно шест месеца след първия глобален преглед през 2023 г., предвиден в Парижкото споразумение. До 30 септември 2023 г. и на всеки пет години след това ще се извършва оценка на колективния напредък, постигнат от всички държави от ЕС, както и на съгласуваността на националните мерки за постигане на целта на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. 

Ще бъде създаден Европейски научен консултативен съвет по изменението на климата, който да наблюдава напредъка и да оценява дали европейската политика е в съответствие с тези цели. 

Бих предпочела да бяхме отишли още по-далеч, но това е добро споразумение, основано на научни данни, което ще доведе до голяма промяна. Сега ЕС трябва да намали емисиите през следващото десетилетие повече отколкото през предходните три десетилетия, взети заедно. Имаме нови и по-амбициозни цели, които могат да вдъхновят повече държави да увеличат усилията си“, заяви докладчикът на Парламента Юте Гутеланд от Швеция. 

Очаква се споразумението скоро да бъде одобрено от Съвета на ЕС. След това регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно.  
 

Още по темата във

facebook