Средният разход на лице от домакинство се увеличава с 8,2%

Средният разход на лице от домакинство се увеличава с 8,2% Снимка: kibik.bg

НСИ публикува данни за доходите, разходите и потреблението на домакинствата през първото тримесечие на 2021 г.

Доходи на домакинствата

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2021 г. е 1830 лв. и нараства с 6,9% спрямо същото тримесечие на 2020 г.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (55,2%), следван от доходите от пенсии (31,3%) и от самостоятелна заетост (5,5%). Спрямо първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 3,3 процентни пункта, а доходите от пенсии се увеличават с 3,6 процентни пункта.

Фиг. 1. Структура на общия доход на домакинство през първото тримесечие на 2020 и 2021 г.

В номинално изражение през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата нараства от 1002 на 1011 лв. (с 0,9%).
 • Доходът от самостоятелна заетост нараства от 96 на 100 лв. (с 3,9%).
 • Доходите от пенсии се увеличават от 473 на 574 лв. (с 21,2%).
 • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 50 на 57 лв. (с 15,0%).

 

През първото тримесечие на 2021 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,5%, а делът на дохода от натура - 0,5%.

Разходи на домакинствата

Общият разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2021 г. е 1607 лв. и се увеличава с 8,2% спрямо същото тримесечие на 2020 г.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (28,4%), следвани от разходите за жилище (19,5%), данъци и социални осигуровки (13,6%) и транспорт и съобщения (11,6%).

Фиг. 2. Структура на общия разход на домакинство през първото тримесечие на 2020 и 2021 г.

Спрямо първото тримесечие на 2020 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 2,6 процентни пункта. Делът на разходите за жилище се увеличава с 2,1 процентни пункта, делът на разходите за облекло и обувки - с 0,9 процентни пункта, а делът на разходите, свързани със свободно време, културен отдих и образование - с 0,8 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват от 461 на 456 лв. (с 1,1%).
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 65 на 67 лв. (с 2,6%).
 • Разходите за облекло и обувки нарастват от 35 на 53 лв. (с 52,1%).
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 258 на 313 лв. (с 21,2%).
 • Разходите за здравеопазване нарастват от 102 на 111 лв. (с 9,3%).
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 172 на 186 лв. (с 8,3%).
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 47 на 63 лв. (с 34,6%).
 • Разходите за данъци и социални осигуровки остават без промяна - 218 лева.

 

Потребление на домакинствата

През първото тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., както следва: 

 • Увеличава се потреблението на: плодове - от 11,7 на 12,8 кг, зеленчуци - от 11,9 на 13,4 кг, месо - от 8,9 на 9,4 кг, прясно мляко - от 4,4 на 5,0 л, картофи - от 7,0 на 7,2 килограма.
 • Намалява потреблението на: хляб и тестени изделия - от 20,5 на 20,0 кг, захар - от 1,7 на 1,6 кг, кисело мляко - от 7,2 на 7,1 кг, олио - от 3,0 на 2,9 литра.
 • Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, яйца и зрял фасул.

 

Фиг. 3. Потребление на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2020 и 2021 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: