Износът на стоки от България за трети страни намалява с 1,0%

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 1,0% Снимка: pikist.com

НСИ публикува предварителни данни за търговията със стоки на България с трети страни през периода януари - март 2021 г.

През периода януари - март 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 1,0% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 5025,3 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 55,9% от износа за трети страни.

През март 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 21,7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1973,9 млн. лева.

Фиг. 1. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България за трети страни през периода 2020 - 2021 г. (спрямо същия месец на предходната година)

През периода януари - март 2021 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (23,6%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (14,9%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (36,9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (34,6%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - март 2021 г. нараства със 7,2% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 6519,3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна.

През март 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 45,0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2651,9 млн. лeвa.

Фиг. 2. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България от трети страни през периода 2020 - 2021 г. (спрямо същия месец на предходната година)

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - март 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2020 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (42,6%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (21,2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (12,2%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - март 2021 г. е отрицателно и е в размер на 1494,0 млн. лева.

През март 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 678,0 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - март 2021 гот България общо са изнесени стоки на стойност 15 388,5 млн. лв., което е със 7,3% повече в сравнение със същия период на 2020 г.

През март 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 5720,6 млн. лв. и нараства с 27,0% спрямо същия месец на предходната година.

Фиг. 3. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България през периода 2020 - 2021 г. (спрямо същия месец на предходната година)

През периода януари - март 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 17 063,8 млн. лв. (по цени CIF), или с 9,2% повече спрямо същия период на 2020 г. 

През март 2021 г. общият внос на стоки нараства с 32,3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 6684,1 млн. лева.

Фиг. 4. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България през периода 2020 - 2021 г. (спрямо същия месец на предходната година)

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - март 2021 г. и е на стойност 1675,3 млн. лева.

През март 2021 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 963,5 млн. лева. 

 

 


 

 


 

  

 

Още по темата във

facebook
Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Сподели тази статия в: