Административно-териториалното деление на България към 31.12.2020 г.

Административно-териториалното деление на България към 31.12.2020 г. Снимка: lebulgareutile.blogspot.com

Към 31 декември 2020 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3160 кметства, показват данните на Националния статистически институт. Освен това Столична община и градовете Пловдив и Варна са разделени административно-териториално на райони: Столична община - на 24 района, гр. Пловдив - на 6 района, гр. Варна - на 5 района.

Броят на населените места в Република България към 31 декември 2020 г. е 5257 (в т.ч. градове – 257, и села - 5000), а на селищните образувания е 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157).

Република България е разделена териториално и на статистически райони, образуващи 3 нива в съответствие с изискванията на общата Класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), прилагана в Европейския съюз.

Първите две нива: NUTS1 - статистически  зони, и NUTS2 - статистически райони, не представляват административно-териториални единици, докато третото ниво NUTS3 - области, са административно-териториални единици и обхващат територията на едноименните 28 области, на които е разделена административно-териториално страната.

Промени в Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) за периода 1 януари-31 декември 2020 г.:

 • 14.01.2020 г.: Общинският съвет в Георги Дамяново закрива кметствата: Гаврил Геново, Дълги дел, Меляне и Каменна Рикса (ДВ, бр. 4/2020 г.);

 

 • 17.01.2020 г.: Общинският съвет във Вършец закрива кметствата: Драганица, Черкаски и Горно Озирово (ДВ, бр. 4/2020 г.);

 

 • 21.01.2020  г.: Общинският  съвет в Горна Оряховица закрива  кметствата: Паисий, Стрелец и Горски горен Тръмбеш (ДВ, бр. 6/2020 г.);

 

 • 31.03.2020 г.: Общинският съвет в Асеновград закрива кметствата: Новаково, Бачково, Долнослав, Жълт камък и Патриарх Евтимово (ДВ, бр. 30/2020 г.);

 

 • 26.05.2020 г.: Общинският съвет в Първомай закрива кметствата: Драгойново и Поройна (ДВ, бр. 48/2020 г.)

 

Към 31.12.2020 г. в България съществуват следните административно-териториални единици:

 • Области - 28;
 • Общини - 265.

 

     1. Административни области в Република България към 31 декември 2020 г.

Средната площ на една област в Република България е 3964 кв. километра. Най-големите по територия области в страната са Бургас, София, Благоевград и Пловдив, а най-малките - Перник, Габрово и София (столица). Най-малката по територия област в страната - София (столица), същевременно е най-голяма по население. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин – 81 212 души. В областите Разград и Смолян няма нито един град с население над 30 000 души. 

     2. Общини в Република България към 31 декември 2020 г.

Най-голямата по брой на населението община в България е Столична. Освен нея още 8 общини в страната са с население над 100 000 души - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Сливен, Плевен и Пазарджик. 

Относителният дял на населението в тези 9 общини представлява 41,1% от цялото население в страната. Към края на 2020 г. от общо 265 общини в страната 132 от тях (около 50%) са с население под 10 000 души. 

Относителният дял на населението в тези общини представлява едва 10,8% от общото население в страната. Най-малката община в страната е Трекляно (област Кюстендил) с население 768 души, следвана от община Бойница (област Видин) с население 823 души.

Средната площ на една община в Република България е 419 кв. километра. Най-голямата по територия община в страната е Сливен. Освен нея още 7 общини са с територия над 1000 кв. км - Столична, Добрич - селска, Тунджа (област Ямбол), Самоков (област София), Средец (област Бургас), Стара Загора и Карлово (област Пловдив).

Най-малката по територия община в страната е Челопеч (област София). Освен нея още 10 общини са с територия под 100 кв. км - Николаево (област Стара Загора), Ямбол, Антон (област София),  Чавдар (област София), Долна  баня (областСофия), Стамболийски (областПловдив), Белослав (област Варна), Сопот (област Пловдив), Кричим (област Пловдив) и Перущица (област Пловдив).

На територията на 9 общини в Република България - Пловдив, Добрич, Ямбол, Кричим, Перущица, Копривщица, Челопеч, Антон и Чавдар има само по едно населено място - техният общински център.

За периода от 2011 до 2020 г. няма съществени промени в подредбата на най-големите 20 общини според броя на  населението им. От 2013 г. община Асеновград е с по-голям брой на населението от община Габрово. 

През 2020 г. по този показател община Сливен измества от 7-а на 8-а позиция община Плевен. Запазва се тенденцията за отрицателен прираст на населението в повечето от тях, като единствените от тези 20 общини с положителен прираст в броя на населението през 2020 г. спрямо 2019 г. са Кърджали - с 1223 души, и Перник - с 54 души.

     3. Съставни административно-териториални единици

 • Райони (в Столична община и градовете Пловдив и Варна) - 35;
 • Кметства - 3160.

 

     4. Териториални единици в Република България към 31 декември 2020 г.

 • Населени места - 5257, в т.ч. 257 градове и 5000 села;
 • Селищни образувания - 165, в т.ч. 8 с национално значение и 157 с местно значение.

 

     5. Териториални единици за статистически цели към 31.12.2020 г.

В съответствие с изискванията на общата Класификация на териториалните единици за статистически цели  (NUTS), прилагана  в Европейския съюз, териториалнитеединици за статистически цели са:

 • NUTS0 - Република България;
 • NUTS1 – две статистически зони;
 • NUTS2 – шест статистически района;
 • NUTS3 - 28 области.
Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: