Одобрени са находищата на минерални води за безвъзмездно предоставяне на общините

Одобрени са находищата на минерални води за безвъзмездно предоставяне на общините Снимка: https://pixabay.com/

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов одобри Списък на находищата на минерални води - изключителна държавна собственост, които могат да се предоставят безвъзмездно на общините за управление и ползване през 2024 г.

Министерството на околната среда и водите може да предостави за управление на общините 8 находища на минерални води и 5 участъка от находища за срок до 2036 г.

Списъка с находищата, одобрени за безвъзмездно предоставяне през 2024 г.,   можете да намерите на интернет страницата на министерството на адрес:

https://www.moew.government. bg/bg/vodi/mineralni-vodi/ spisuci-po-133-na-pzr-na-zid- на-зв-и-решения/

Предоставянето на минералните води, посочени в списъка, се извършва по писмено заявление от кмета на съответната община след решение на Общинския съвет. Срокът за подаване на писмените заявления е до 31 януари 2024 г.

Министърът на околната среда и водите в срок до 14 дни от подаване на заявлението с решение предоставя находището на минерална вода или участъка от находище на съответната община. Решението се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Преди издаване на разрешителни, кметът има задължението да възложи определянето на експлоатационните ресурси на минералните води в участъка  от подземното водно тяло и техническия възможен дебит на водовземните съоръжения.

Таксите за водовземане от находищата на минерална вода и участъците от находищата, след предоставянето им за управление и ползване на съответната община, се определят с тарифа, приета от Общинския съвет, и се превеждат по сметка на общината.

Повече информация можете да намерите на адрес:

https://www.moew.government. bg/bg/vodi/aktualno-novini/ 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: