Текат консултации за Морски пространствен план на България 2021-2035 г.

Текат консултации за Морски пространствен план на България 2021-2035 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството провежда консултации по доклад за екологична оценка на Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г. и приложенията към него, съобщава пресцентърът на министерството.  

Мотивите да се направи такъв подробен и амбициозен план са повишеният натиск върху морските пространства, влошаването на състоянието на морската околна среда и загубата на биоразнообразие, налагащи прилагането на интегрирана морска политика. България също така има задължение за прилагане на рамковите директиви на ЕС - за водите, морската стратегия и за морското пространствено планиране. Изискванията да се интегрира морското пространствено планиране с интегрираното управление на крайбрежните зони налагат да се проследят дейностите на брега, които въздействат върху прилежащите морски пространства, и да се изследват взаимодействията между морето и сушата. 

Главна цел на Морския пространствен план е създаването на условия за устойчив растеж на морската икономика, за постигане на стабилно развитие на българския черноморски регион чрез ефективно използване на природните ресурси, съобразено с изискванията за интегрирано опазване на морската среда. Той трябва да съвмести безконфликтно съществуващи и бъдещи дейности по използване на морските пространства, отчитайки мерките за постигане на добро състояние на морската околна среда на Програмата от мерки към Морската стратегия на България. 

Планът трябва да изпълни няколко важни задачи: да направи анализ на състоянието на морските пространства на база налична информация; да направи анализ на ресурсите в морските пространства (биологични, минерални, материални); да направи анализ на дейности и ползвания в морските пространства, конфликтни точки и зони и потенциал за безконфликтно интегриране; да разработи прогнозни сценарии и избор на предпочитан вариант при съчетание на икономически, социални и екологични цели; да определи визия и стратегически цели за развитие към избраните хоризонти – краткосрочен до 2024 г. и дългосрочен до 2035 г.  

 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: