Обявиха печелившите фирми, които ще бъдат финансирани първи по Плана за възстановяване

Обявиха печелившите фирми, които ще бъдат финансирани първи по Плана за възстановяване Снимка: Министерство на иновациите и растежа

953 проекта ще бъдат първите финансирани по Плана за възстановяване в България Току-що МИР обяви печелившите фирми за близо 260 млн. лв.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК) току що публикува на сайта на Министерството на иновациите и растежа (МИР) списък на първите в България фирми, които печелят финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

От включените в оценка 2423 броя предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата № BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ 953 проекта ще бъдат финансирани с близо 260 млн. лв.

По процедурата се кандидатстваше между 22.07.2022 г. и 21.09.22 г., а към вторият етап на оценката преминаха около 2000 компании. 

Мярката е насочена към четири от икономическите сектори на страната – C (Преработваща промишленост), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M (Професионални дейности и научни изследвания). Това са предимно производствените фирми – за лекарства, медицински изделия и уреди, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др. Допустими бяха още предприятия, които се занимават със събиране на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научноизследователска и развойна дейност.

За микропредприятия общата безвъзмездна сума може да бъде до 180 хил. лв., за малки предприятия е до 350 хил. лв., а за средни – до 700 хил. лв.

Във връзка с приключване на работата на Комисията по оценка на проектите за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикува:

- Списъци на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции, подредени по реда на тяхното класиране и размера на средствата от Механизма, които да бъдат предоставени за всяко от тях;

-  Списъци с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране;

-  Списък на предложените за отхвърляне предложения за изпълнение на инвестиции след етап „Техническа и финансова оценка“, по отношение на които не е прекратено производството по предоставяне на средства от Механизма.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, включително на изискванията посочени в Условията за кандидатстване по процедурата. 

На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне предложения за изпълнение на инвестиции, по отношение на които не е прекратено производството по предоставяне на средства от Механизма, ще бъдат издадени мотивирани решения, с които се отказва предоставянето на средства от Механизма и в които ще са посочени конкретните основания за отхвърляне.

По втората процедура от ПВУ за „ИКТ решения и киберсигурност“ по линия на МИР кандидатстването приключи на 19 декември. Бяха подадени близо 7 700 подадени проектни предложения за над 146 млн. лв. Печелившите фирми ГД ЕФК ще обяви на сайта на МИР до края на януари 2023 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: