Ще заснемат със сателит пътищата на България

Ще заснемат със сателит пътищата на България

Целта на проекта е да се предоставят решения за редуциране на пътните инциденти


Агенция „Пътна инфраструктура" обяви проект за георефериране на пътната инфраструктура чрез сателитни системи, с цел превенция на пътнотранспортния травматизъм. Това става ясно от публикуваното на 2 април т.г. съобщение в Регистъра на обществените поръчки.  

Прогнозната стойност на проекта е 7 680 000 лв. (без ДДС), а крайният срок за подаване на оферти изтича утре, на 14 април. Проектът е разделен на три фази, а срокът за изпълнението на проекта е 12 месеца. Целта е чрез прилагането на комбинация от иновативен метод за извършване на целенасочени инспекции по пътна безопасност, както и чрез идентифицирането на подходяща технология за бърз мониторинг на пътната инфраструктура, на базата на научен подход да се предоставят решения за редуцирането на пътните инциденти и травматизма в дадена зона.  

„Необходимо е процесът рязко да се ускори, защото колкото по-бързо се формира оценка на база на познанието, толкова по-бързо ще може да бъдат предоставени политики, които да служат за опазване на живота и здравето на ползвателите на пътя", посочват от АПИ в общата информация по проекта. По този начин България ще е в състояние да отговори на изискванията на Европейската общност за намаляване на жертвите до нула.  

Съгласно проекта, чрез комбинацията от употребата на високотехнологични продукти, като технологии за дистанционно заснемане, ще се извърши пилотно заснемане на пътни участъци, част от републиканската пътна мрежа, и чрез употребата на специализирани софтуери и специфични познания на експерти в съответната област ще бъдат извършвани анализи и оценка на риска по пътищата.  

Използването на подобна технология на дистанционно заснемане на пътната инфраструктура ще предостави възможност за проследяване развитието на републиканската пътна мрежа, обработването и класификацията на данните за транспортните потоци и съотнасянето им към пътнотранспортния травматизъм като фактороопределящ елемент за травматичността, мотивират се от АПИ за нуждата от проекта.