Правителството одобри важни изменения и допълнения на Закона за движение по пътищата

Правителството одобри важни изменения и допълнения на Закона за движение по пътищата Снимка: https://pixabay.com/

Документът предвижда мерки, чиято водеща цел е повишаване на безопасността и полагането на основи на тенденция за трайно намаляване на броя на жертвите на пътнотранспортни произшествия

В този смисъл фокус е поставен върху увеличаване на превантивния ефект, подобряване на ефективността от контролната дейност, както и ограничаване на усещането за безнаказаност у нарушителите.


Законопроектът обхваща регламентация на стойностите на максимално разрешената скорост във и извън населено място, автомагистрала и скоростен път за различните категории моторни превозни средства, както и уреждане на зони в населените места, в рамките на които да важи ограничение на скоростта от 30 км/час за всички превозни средства.

От друга страна, за подобряване на организацията на движението след строително-ремонтни работи, тежки пътни инциденти и други аварийни събития са въведени и конкретни задължения към стопаните на пътя.


С цел изграждане на навици за безопасно управление е предложена възможността водачи, навършили 17-годишна възраст, да шофират с придружител.

Повишаването на ефективността при изпълнение на наложените наказания е адресирано с условие за извършване на преглед за техническа изправност, а именно да са заплатени глобите по влезли в сила наказателни постановления и фишове за нарушения, извършени с представеното за преглед превозно средство.

Предвидени са и нови принудителни административни мерки – временно отнемане на шофьорската книжка до решаване на въпроса за отговорността за всички нарушения, които законът наказва с отнемане на свидетелството за управление.

Въведена е също така промяна в размера на налаганите наказания, както по отношение на лишаване от право на управление на МПС, така и на размера на глобите.
На база на данните за възникналите на годишна база пожари в пътни превозни средства - приблизително 25% от регистрираните пожари със загуби - е създадено изискване към оборудването на превозните средства с пожарогасители.

Регламентирани са и всички случаи на прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство, като се създават условия за облекчаване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.


Предвид уреждането на законово ниво на част от разпоредбите от ППЗДвП е предложено да се създадат предпоставки за отмяна на досегашния Правилник за прилагане на закона.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: