Общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4,1 пункта

Общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4,1 пункта Снимка: pixabay.com/bg

Наблюдение на потребителите през януари 2021 година

През януари 2021 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4,1 пункта в сравнение с октомври 2020 година, показват данните на Националния статистически институт (фиг. 1). 

Фиг. 1. Показател на доверие на потребителите

Повишаване на потребителското доверие се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3,1 и 7,6 пункта.

В сравнение с три месеца по-рано, мненията на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца (фиг. 2) и очакванията им за следващите дванадесет месеца (фиг. 3 ) са благоприятни. 

Фиг. 2. Оценка на финансовото състояние на домакинствата през последните 12 месеца

Фиг. 3. Очаквания за финансовото състояние на домакинствата през следващите 12 месеца

Според тях общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца е влошена (фиг. 4), докато очакванията им за следващите дванадесет месеца (фиг. 5) са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение.

Фиг. 4. Оценка за общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца

Фиг. 5. Очаквания за общата икономическа ситуация в страната през следващите 12 месеца

Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца са по-неблагоприятни (балансовият показател се покачва с 2,7 пункта), като инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца. 

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление, в резултат на което балансовият показател се понижава с 0,9 пункта (фиг. 6).

Фиг. 6. Очаквания за безработицата през следващите 12 месеца

През януари потребителите посочват, че имат известни намерения за извършването на разходи за „покупка на кола“, за „покупка или построяване на жилище (вила)“ и за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца. 

Последната анкета обаче отчита лек спад на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като нагласата на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са по-резервирани (фиг. 7).

Фиг. 7. Намерения за извършването на основни разходи за предмети с дълготрайна употреба през следващите 12 месеца

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: