Пазаруваме най-често с 50-левки

Пазаруваме най-често с 50-левки Снимка: pixabay.com

БНБ пуска за Коледа златна възпоменателна монета „Рождество Христово“.

Парите в обращение в края на септември 2020 г. са 19,884 млрд. лв. Те са нараснали с 8,62% за една година, докато ръстът за 2018/2019 е по-висок – почти 10 процента. Данните са от тримесечния преглед на касово-емисионната дейност на БНБ. Причините трябва да се търсят в коронавирус кризата – все повече хора пазаруват и плащат сметки онлайн, защото предпочитат да не излизат извън дома си. За други пък боравенето с банкноти и монети е опасно, тъй като се знае, че те са едни от най-мръсните предмети в бита ни.

Делът на банкнотите в общата стойност на парите е 97,6%, а средната по стойност банкнота в обращение е 37,68 лв. Което означава, че ако имаше банкнота с такава стойност, тя щеше да бъде най-употребявана. За едногодишния период стойността ѝ се е повишила с 0,88 лв., или с 2,4%. Причината е по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали.

В края на септември в обращение са 515 млн. броя банкноти, отчита БНБ. Те са с почти 30 млн. повече, или 5,30% в сравнение с края на юни. С най-голям дял (31,81%) в общия брой е банкнотата от 50  лева, а с най-малък дял (3,57%) e тази от 2 лева.

Запазва се тенденцията от предходните периоди на изпреварващ годишен темп на нарастване в  обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева). В края на септември общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти от 50 лева е 818,5 млн. лв., което е най-големият дял (42,21%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0,19%) е стойността на банкнотите с номинал 2 лева. Дяловете на останалите книжни пари намаляват, като най-съществено е понижението при 20-левката. 

От 4 септември 2020 г. БНБ пусна в обращение като законно платежно средство банкнота с номинална стойност 5 лева. Общият й дизайн и основните елементи се запазват без съществени изменения спрямо банкнотите, които са в обращение. Промените са свързани с въвеждането на нови защитни елементи.

Към 30 септември 2020 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2,39%. Средната по стойност разменна монета в обращение е 0,18 лв., или приблизително 20 стотинки, и се запазва без промяна както спрямо края на второто тримесечие на 2020 г., така и в едногодишен период.

БНБ поетапно изважда от обращение възпоменателните монети, емисии след 5 юли 1999 г. През третото тримесечие на 2020 г. БНБ не е пускала нови емисии възпоменателни монети. В съответствие с приетата от управителния съвет на БНБ „Програма за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на възпоменателни банкноти за 2020 година“ до края на годината ще се емитира златна възпоменателна монета „Рождество Христово“.

В края на септември 2020 г. в обращение са 2,680 млрд. броя разменни монети. Те са нараснали в сравнение с края на юни с 1,42%, а стойността им възлиза на 475,3 млн. лв. Тенденцията към увеличаване на броя на разменните монети в обращение от всички номинали се запазва. През периода най-голямо нарастване отчита монетата от 2 лева. Това е така, защото тази монета е сравнително нова и фактически насищането на пазара с нея започва от нула. За едногодишен период общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 127,8  млн. (5%), а стойността им – с 26,8 млн. лв. (почти 6%). На годишна база най-бързо расте броят на монетите от 2 лева – с 14,32%.

Най-голям дял (29,13%) в общия брой на разменните монети в обращение в края на третото тримесечие имат монетите от 1 стотинка. Към края на  септември извън касите на БНБ са 78,8 млн. броя от тях. С най-малък дял (2,54%) е броят на монетите с номинал 2 лева.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: