Производството на електроенергия нараства с 5,01% през януари

Производството на електроенергия нараства с 5,01% през януари

Производството на електроенергия през първия месец на 2021 г. нараства с 5,01% в сравнение със същия месец на миналата 2020-а. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за периода 1 - 31 януари 2021 г.   

През януари 2020 г. производството на електроенергия е било в обем от 3 949 891 MWh. За сравнение, през първия месец на настоящата 2021 г. то се увеличава до 4 147 807 MWh. 

Налице е и тенденция за повишение на потреблението на месечна база, като вероятно това се дължи на ниските температури в началото на януари. През януари 2020 г. потреблението на електроенергия е било 4 038 086 MWh, докато през настоящата 2021 г. достига до 3 872 018 MWh. Спадът, според изчисленията на системния оператор, е (минус) 4,11%.  

Делът на базовите централи остава на минус, но и тук се наблюдава положителна тенденция. През януари тази година той намалява с 5,57% до обем от 3 324 041 MWh. За сравнение, през януари 2020 г. делът на базовите централи е достигал до обем от порядъка на 3 520 277 MWh. 

Участието на ВЕИ в преносната система за сравнявания месец януари от 2021 г. спада с 2,30% и е в обем от 117 514 MWh. За сравнение, през първия месец на предходната 2020 г. обемът на ВЕИ в преносната мрежа е бил от порядъка на 120 286 MWh. В частност спадът се дължи на по-слабите данни за участието на фотоволтаичните мощности и биомасата, докато участието на вятърните мощности е положително. 

По отношение на дела на ВЕИ в разпределителната мрежа, въпреки че остава на минус за сравнявания период на януари 2021 г. спрямо същия месец на 2020 г., също се наблюдава силна положителна тенденция. Според данните делът на ВЕИ в разпределителната мрежа през януари 2021 г. е в обем от 143 429 MWh и намалява  с 11,02%. Година по-рано, през същия месец ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 161 195 MWh. В частност спадът се дължи на по-ниския дял както на вятърните и фотоволтаичните мощности, така и на биомасата. 

Запазва се положителната тенденция по отношение на водноелектрическите централи. През сравнявания период на януари тази година делът им расте с рекордните 279,94%. Така например през януари 2020 г. участието на ВЕЦ е било в обем от 148 133 MWh. За същия първи месец на новата 2021 г. това участие вече достига до обем от 562 823 MWh.   

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: