Училища и детски градини искат финансиране по „Красива България"

Училища и детски градини искат финансиране по „Красива България"

Около 21 милиона лева е общата сума на офертите, социалното министерство ги проверява за допустимост и оценка

Общо 97 проекта са постъпили в Министерството на труда и социалната политика за финансиране по проект „Красива България". Предложенията са за подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип. Общата стойност на офертите възлиза на 21 милиона лева. 

Сред тях 32 заявления са подадени от учебни заведения - 4 детски ясли, 21 детски градини, 6 училища и 1 висше училище. Част от другите кандидати са обекти, свързани със спорта, обществено-административното обслужване и културата. 

Сред желаещите да получат финансиране за подобряване на обществената среда или социалната инфраструктура са и 12 обекта за здравеопазване - 7 болници, 4 медицински центъра и 1 поликлиника, и 10 обекта за предоставяне на социални услуги - 3 от нерезидентен и 7 от резидентен тип.

Проектите са подадени от 24 области, в 83 общини и са по три мерки - „Подобряване на обществената среда в населените места”, „Подобряване на социалната инфраструктура”, „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”. 

Към момента те са в процес на проверка за допустимост и оценка, уточняват от социалното министерство.