„Заетост за теб” разширява обхвата от работодатели

„Заетост за теб” разширява обхвата от работодатели Снимка: pariteni.bg

„Заетост за теб” разширява обхвата от работодатели, които могат да заявят свободни работни места

Агенцията по заетостта информира всички работодатели за приети промени в операция „Заетост за теб".

Променя се начинът за определянето на максималния брой на заявените работни места, за които може да кандидатства работодателят – спрямо списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:

    - до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;

    - до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;

    - до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;

    - над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

За работодателите, учредени след 01 януари 2020 г., допустимият брой заявени места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявката. В случай че работодателят е учреден в месеца на подаване на заявката, се допуска да наеме до 4 души.

Всички работодатели, които са били недопустими поради невъзможността да докажат списъчен състав на персонала, могат да се възползват от разкриване на нови свободни работни места съгласно новия метод за определяне на списъчния състав на персонала.

Срокът на действие на проекта се удължава до 31.12.2022 г.

Работодателите, които желаят да подадат заявка за участие в проекта, следва да се запознаят с всички условия за допустимост.

Документи за участие в проекта могат да бъдат намерени на сайта на Агенцията по заетостта.

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: