ЕИФ и Райфайзенбанк подписаха гаранционно споразумение за 100 млн. евро

ЕИФ и Райфайзенбанк подписаха гаранционно споразумение за 100 млн. евро Снимка: Raiffeisenbank

Благодарение на гаранционната схема на ЕИФ малки и средни предприятия ще получат по-добри условия за кредитиране, търговско финансиране и факторинг

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) подписаха гаранционно споразумение за 100 млн. евро, благодарение на което банката ще продължи да подкрепя и разширява продуктовата гама за подпомагане на българските малки, средни и междинни предприятия (с по-малко от 500 служители).

Трансакциите се ползват с подкрепа в рамките на Гаранционен инструмент за търговско финансиране, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд и финансиран от Министерството на икономиката на България с национални средства, възстановени от изпълнението на операциите по инициативата JEREMIE.

В рамките на следващите три години Райфайзенбанк (България) ще предоставя при по-благоприятни условия банкови продукти, свързани с търговско финансиране: банкови гаранции, акредитиви, факторинг, финансиране за оборотни средства и овърдрафти. 

Добромир Добрев, заместник-председател на УС на Райфайзенбанк с ресор Корпоративно банкиране и капиталови пазари, каза: „Благодарение на отличното ни партньорство с Европейския инвестиционен фонд сме оказали подкрепа на 4000 проекта на български малки и средни фирми с повече от 450 млн. евро. Сега разширяваме тази подкрепа и към търговското финансиране и факторинга за малки и средни предприятия. Това споразумение идва във важен момент, за да може бизнесът у нас по-лесно да преодолее кризата, предизвикана от пандемията.“