Площадките за животински отпадъци - на поне 1 км от селища

Площадките за животински отпадъци - на поне 1 км от селища Снимка: bg.m.wikipedia.org

Площадките за обезвреждане на животински отпадъци трябва да се намират не по-близо от 1 км от населени места и не по-близо от 100 м от републикански пътища. Това гласи предложение на Министерството на земеделието за промяна в наредбата, регламентираща тази дейност, съобщи БНР.

Тъй като транспортирането е нежелателно поради повишен риск от разпространение на заразни болести, страничните животински отпадъци трябва да бъдат обезвреждани на място. Това ще се одобрява от комисия, назначена от кмета на общината, в която се включват представители на всички заинтересовани институции, като комисията ще се съобразява с изискванията за отстояние до границите на урбанизираните територии и с ограниченията, свързани със санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

В проектонаредбата са посочени и конкретните изисквания към начина, по който трябва да се обезопасяват ямите за загробване на отпадъците.

Според документа, ако на дадена територия на община няма възможност за такава площадка, подобен терен ще се търси на подобна или близка община.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: