Постигналите равенство на половете ще получат Отличителен знак

Постигналите равенство на половете ще получат Отличителен знак

Социалното министерство набира номинации на организации и институции по този критерий до края на април

Социалното министерство очаква номинации на институции и организации, постигнали значими резултати в политиката по равнопоставеност на жените и мъжете. Най-успешните ще получат Отличителен знак.

Отличителният знак е символ на престиж и стимул за подобряване на управлението с цел постигане на равнопоставеност между жените и мъжете. Наградените институции могат да ползват плакета за популяризиране на своята дейност. 

Награждаването ще се състои в края на април 2021 г. Отличителният знак се присъжда за четвърта поредна година. Предвижда се да бъдат връчени награди в три категории: държавни институции (централна и местна власт), стопански и нестопански организации, обществени организации и институции.

Номинациите се подават до 17,30 часа на 12 февруари 2021 г. в приемната на Министерството на труда и социалната политика, която се намира в София, на ул. „Триадица” № 2. Обявлението за кандидатстване може да видите тук:

https://www.mlsp.government.bg/novini-11