Един от шестима млади хора е спрял да работи от началото на пандемията

Един от шестима млади хора е спрял да работи от началото на пандемията Снимка: Photo by NESA by Makers on Unsplash

Около 17,1% от заетите млади хора по целия свят са спрели да работят от началото на пандемията COVID-19, а тези, които остават на работа, споделят, че работното им време е намалено с 23%, сочи доклад на Международната организация на труда (МОТ), публикуван в сряда (27 май).


Докладът на МОТ: COVID-19 и светът на работа, който следи ефекта от пандемията, показа, че кризата COVID-19 удря младите хора по-бързо и по-силно.


Според доклада зоните на търговията на едро и дребно, производството, бизнес и административните дейности и настаняването и хранителните услуги са тези, при които кризата има по-голямо влияние върху икономическия резултат.


Почти три четвърти от младите хора, работещи в тези четири сектора, или 131 милиона, са неформално заети, така че те не се облагат с данъци, нито се контролират от каквато и да е форма на управление.


Младите жени представляват по-малко от 39% от световната младежка заетост и почти 51% от младежката заетост в сферата на настаняването и хранителните услуги, както и 44% в сектора на бизнеса и административните дейности.


Изключването на младите хора от пазара на труда поради дълготрайното въздействие на пандемията е „една от най-големите опасности за обществото“, се казва в доклада.


Дори преди кризата повече от 267 милиона млади хора не са били в заетост, образование или обучение, включително почти 68 милиона безработни млади хора.


Прекъсването на образованието и обучението, появата на по-големи пречки за намиране на работа, настоящата вълна от загуба на работни места и сривът на бизнеса са някои от дългосрочните предизвикателства за младите хора, подчертани от МОТ.


В поредица от препоръки за политиката МОТ подчерта, че сега е необходимо правителствата и институциите да предприемат действия, за да предотвратят риска от „локдаун поколение“.


Мащабни и целенасочени отговори на политиката по заетостта, съчетани с подкрепящи макроикономически политики, инвестиции в тестване и проследяване и прилагане на широкомащабни програми за гарантиране на заетост и обучение (като схемата за гарантиране на младежта на Европейския съюз) са някои от препоръките, предложени от МОТ.

Още по темата във

facebook