УниКредит Булбанк ще отпуска кредити при облекчени условия

УниКредит Булбанк ще отпуска кредити при облекчени условия Снимка: УниКредит Булбанк

Заемите ще се отпускат по линията на споразумението с ЕИФ за 100 млн. евро

УниКредит Булбанк ще отпуска кредити при облекчени условия по издаване на банкови гаранции, акредитиви и експортни оборотни лимити. Това стана ясно след като банката подписа споразумение за гаранционната схема с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Трансакциите ще се ползват с подкрепа в рамките на Гаранционен инструмент за търговско финансиране, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд и финансиран от Министерството на икономиката на Република България с национални средства, възстановени от изпълнението на операциите по Инициативата JEREMIE (съвместна инициатива на Европейската комисия и ЕИФ, създадена през 2007, предшественик на настоящите програми, в рамките на програмния период 2014 - 2020).

Със средствата по новата схема УниКредит Булбанк ще финансира инициативи на местни малки, средни и междинни предприятия. За период от три години банката ще предоставя на бизнеса при облекчени условия кредити за сделки, свързани с търговско финансиране. Освен това схемата допуска и кредити за оборотно финансиране като гаранционният процент на покритие по всяка трансакция е 80%, предвид извънредната ситуация и по-благоприятните облекчени условия за финансиране.

„През 2020 г. предложихме на клиентите ни различни начини да облекчат плащанията на задълженията си, а сега ще предложим и реална подкрепа, за да тръгнем заедно по пътя на икономическото възстановяване“, каза Теодора Петкова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк. 

Гарантираните трансакции по този инструмент са насочени към МСП и междинни по категория фирми, като повечето бизнеси са допустими, без съществени ограничения за икономически сектор на дейност. Сред основните кредитоискатели се очаква да бъдат производствените предприятия, тези от сектор транспорт, предприятията, осъществяващи търговия на дребно и търговия на едро.

Банката предлага пълната гама от продукти за търговско финансиране: банкови гаранции, документарни акредитиви и събиране на пари в брой - внос/износ, потвърждение на акредитиви, дисконтиране и последващо финансиране. Тези услуги помагат на клиентите да сведат до минимум търговския риск, свързан с трансакциите, особено при работа с по-малко познати контрагенти, както и в случай на внос/износ към дестинации с по-висок риск. 

Екипите от експерти на банката по търговско финансиране предлагат консултации на компаниите на всеки етап от техните сделки за търговско финансиране, а експертите от екип “Европейски фондове“ управляват правилното изпълнение на гаранционните инструменти.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: