ДАНС ще защитава повече стратегически енергийни обекти

ДАНС ще защитава повече стратегически енергийни обекти

С приемането на промените ще се обезпечи предотвратяването и пресичането на кибератаки, тероризъм и други противообществени прояви и престъпления

Държавна агенция „Национална сигурност“ ще осъществява пряк контрол и защита над енергийните обекти, диспечерските управления и подстанции. Това предвижда проект за изменение на постановление на Министерския съвет, което определя стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност. Очаква се промените да доведат до повишаване на енергийната сигурност в страната и осигуряването на безпроблемно снабдяване с електроенергия на потребителите. 

Предлага се дейността „електроразпределение“, диспечерските центрове на електроразпределителните дружества, както и електрическата подстанция София – център 110/10 kV, да бъдат включени към стратегическите обекти и дейности в енергетиката.  С придобиването на този статут те ще получат допълнителна защита против престъпни посегателства и ще бъде осигурена възможност ДАНС да осъществява пряк контрол и защита на тези обекти.  

ДАНС ще осъществи пряк контрол и защита на тези обекти като такива, придобили статут на стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Това обхваща мерките за сигурност и режима на достъп до стратегическите зони в стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегическите дейности. Правилникът за прилагането на ЗДАНС предвижда по-широк инструментариум от мерки за повишаване на сигурността, които излизат извън компетенцията и възможностите на енергийните дружества. С приемането на промените ще се обезпечи предотвратяването и пресичането на кибератаки, тероризъм и други противообществени прояви и престъпления в особено чувствителните обекти и зони на енергетиката. Ще се използва експертизата на ДАНС, съобразно компетентните ѝ правомощия, за да се повиши сигурността на обектите, които са част от критично важната енергийната инфраструктура. 

Проектът е публикуван в портала за обществени консултации на министерски съвет. Коментари, предложения и препоръки могат да се изпращат до 15 януари 2021 г. Инициатор на промените е Министерството на енергетиката. 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: