Омбудсманът призова КЕВР да намали цените на парното от януари 2021 г.

Омбудсманът призова КЕВР да намали цените на парното от януари 2021 г. Снимка: pixabay

Омбудсманът Диана Ковачева отправи препоръка към председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) инж. Иван Иванов за извънредно преразглеждане и намаляване на цените на топлинната енергия от топлофикациите с основно гориво природен газ от 1 януари 2021 г.

Това се съобщава на интернет страницата на омбудсмана ombudsman.bg.

Мотивите на омбудсмана са, че в продължение на шест месеца действителните цени на природния газ от обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД са значително по-ниски от начислените от КЕВР в цените на парното и топлата вода за гражданите.

Ковачева е категорична, че битовите клиенти не бива повече да кредитират топлофикационните дружества, като плащат завишени цени.

Омбудсманът настоява също така от началото на новата година регулаторът да намали и преференциалните цени и премиите за електрическата енергия от комбинираното производство на топлофикациите – отново във връзка с по-ниските цени на природния газ спрямо прогнозираните от КЕВР, отразени в ценовото Решение Ц-28/01.07.2020 г.

Сега – половин година по-късно, реалностите на пазара показват основателността на моите опасения, че хиляди клиенти на топлофикационните дружества в страната с основно гориво природен газ в продължение на половин година са плащали завишени цени на енергията от топлофикационните дружества“, подчертава Диана Ковачева.

Тя допълва, че през същия период милиони потребители на електрическа енергия също така са надплащали вследствие прогнозно завишените преференциални цени и премии за електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран способ от посочените дружества в сектор „Топлоенергетика“.

Омбудсманът апелира към председателя на КЕВР да вземе справедливо решение за цените на парното и топлата вода, както и на електрическата енергия, произвеждана в сектор „Топлоенергетика“, при спазване на принципите, от които следва да се ръководи регулаторът, а именно:

           - осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите;

           - създаване на гаранции за защита на крайните клиенти;

           - цените на енергийните предприятия да възстановяват икономически обоснованите разходи за дейността им.

       Омбудсманът пише, че  очаква становището на председателя на регулаторната комисия в най-кратък срок, се казва още в съобщението.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: