Пари за писатели и драматурзи дава държавата

Пари за писатели и драматурзи дава държавата Снимка: Pixabay

Писателите на свободна практика ще бъдат финансирани от Министерството на културата.

Преди да бъде даден ход на програмата ще се проведе обществено обсъждане, което ще продължи до 25 декември 2020 г. Право да кандидатстват имат автори на поне една издадена книга или поставена пиеса. Целта на програмата е финансова подкрепа за създаване на нови литературни творби във всички жанрове. Подборът на кандидатите е на конкурсен принцип. Право да участват имат физически лица с дейност в областта на литературата като поети, писатели и драматурзи, с издадени в хартиен формат една или повече творби и/или поставена на сцена поне една авторска пиеса. Творците ще кандидатстват с подробно описание на проект за ново произведение, откъс от свой художествен текст на български език, творческа биография и препоръка от издател, който ще издаде произведението след написването му (с изключение на драмартугичните творби). Изискването за издателствата е да имат най-малко 6 издадени книги. Срокът за написване на произведението е една година след отпускане на финансирането.

Експертната комисия, която извършва оценяването, е съставена от експерти от Министерството на културата и външни експерти, предложени от творчески съюзи, професионални организации, университети, както и утвърдени специалисти в областта на културата.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: