26,2% растеж на пазара на вертикално земеделие в следващите 7 години

26,2% растеж на пазара на вертикално земеделие в следващите 7 години Снимка: Unsplash.com

Глобалният пазар за вертикално отглеждане на селскостопански култури е оценен на 212,4 млн. долара през 2019 г. и се очаква да достигне 1,384 млрд. долара до 2027 г., регистрирайки общ растеж от 26,2%.  Това сочи проучване на Allied Market Research.

През 2019 г. сегментът на хидропониката отчита най-високия пазарен дял на глобалния пазар на вертикални земеделски култури. Вертикалното земеделие се отнася до тип земеделие на закрито, при което растенията се произвеждат вертикално на етажи. Те също могат да бъдат подредени хоризонтално или в триизмерни конфигурации. Някои от растенията, отглеждани чрез вертикално земеделие, включват лозя, листни зеленчуци, билки и специални продукти.

Основните хранителни вещества в плодовете и зеленчуците намаляват в значителна степен по време на вноса и износа. Освен това по-голямата част от тази конвенционално отглеждана продукция се пръска с пестициди и фунгициди. Тези фактори влияят върху избора на потребителите на местно отглеждани продукти. Поради повишения фокус върху здравното съзнание, търсенето на хранителни продукти без пестициди от потребителите в световен мащаб нарасна радикално. Това е един от най-важните фактори, които стимулират търсенето на вертикално отглеждани култури, тъй като те се отглеждат в изключително хигиенни условия, не съдържат пестициди и се доставят за директна продажба на дребно в рамките на часове след прибиране на реколтата. 

С напредъка в технологиите и използването на Интернет на нещата (IoT) културите, отглеждани чрез вертикално земеделие, се проследяват непрекъснато за оптимално хранене и растеж. Най-важното е, че вертикално отглежданите култури позволяват да се отговори на целогодишното търсене, тъй като те са устойчиви на външни промени в околната среда и намеси и следователно могат да се обработват многократно годишно.

Тези фактори кумулативно стимулират търсенето на световния пазар на вертикални земеделски култури. Отглеждането на култури чрез вертикално земеделие обаче се нуждае от големи инвестиции, тъй като изисква квалифицирана работна сила, LED светлини, резервоар за вода и хранителни вещества, напоителна система и други свързани технологични и строителни разходи. Тези фактори могат потенциално да възпрепятстват растежа на пазара.

Едно от най-значимите въздействия на пандемията беше върху световната икономика и последващото свиване на БВП. Този фактор е до голяма степен отговорен за промяната в поведението на потребителите. Благодарение на този фактор търсенето на вертикално отглеждани продукти е засегнато, тъй като цената на конвенционално отглежданите храни е сравнително по-ниска.

Веригата на доставки беше прекъсната поради намаляването на квалифицираната работна сила и ограниченията в производствените операции. Това в допълнение генерира недостиг на ключови механизми, необходими за автомобилното производство. В крайна сметка спадът в производството на отглеждане в резултат на недостиг на работна ръка и суровини и частични операции доведе до спад на вертикалния пазар на земеделски култури.

Потребителите със сигурност ще изберат хранителни продукти, които добавят стойност към техния здравословен начин на живот и им помагат да поддържат имунитет.

Анализът на пазара на вертикални селскостопански култури е сегментиран въз основа на вида култура, крайния потребител, техниката на земеделие и региона. Въз основа на вида култури пазарът се категоризира на домати, листни зеленчуци, билки и други. От крайния потребител пазарът се разделя на директна търговия на дребно и хранителни услуги. По земеделска техника пазарът се класифицира на хидропоника, аеропоника и аквапоника. В регионален план пазарът се изучава в Северна Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанския регион и LAMEA.

Въз основа на вида култури категорията листни зелени култури беше доминиращият сегмент през 2019 г. с 50,6% пазарен дял, тъй като те предлагат най-висок добив във вертикално земеделие, могат да бъдат произведени за по-кратък период от време (седмици) и следователно са икономически жизнеспособни. Например култури като марулята растат средно в рамките на 3 до 5 седмици и почти цялото растение може да бъде продадено, т.е. имаме висок добив

Очаква се обаче сегментът на другите култури да расте с по-бързи темпове по време на прогнозния период на пазара на вертикални земеделски култури поради нарастващото търсене на зеленчукови продукти като пипер, краставици, ягоди и др. Освен това голямото търсене на специални продукти от готвачи от висок клас ресторанти, като годни за консумация цветя, допълнително стимулира растежа на сегмента.

Въз основа на крайния потребител категорията на директните продажби на дребно беше доминиращият пазарен сегмент на вертикалните селскостопански култури през 2019 г. с 66,4% пазарен дял, тъй като повечето от компаниите разполагат с ултракъса верига на доставки и доставят продукцията почти редовно на местни търговци. 

Очаква се обаче сегментът на хранителните услуги да расте с по-висок темп през прогнозния период поради фактори като увеличаване на търсенето, особено за целогодишни култури и специални растения, от местни ресторанти и кафенета, дистрибутори на храни и малки производители.

Въз основа на селскостопанска техника сегментът на хидропониката отчита максималния пазарен дял на вертикалните земеделски култури през 2019 г., тъй като това е най-широко използваната селскостопанска техника, която е по-лесна за настройка, струва по-малко и предлага по-бърза възвръщаемост на инвестициите. 

Очаква се обаче сегментът на аеропониката да расте с по-висок темп през прогнозния период, тъй като това е усъвършенствана селскостопанска техника, която не използва среда за отглеждане, за разлика от хидропониката. Културите, отглеждани чрез аеропоника, растат по-бързо и са по-малко податливи на болести.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: