От фермата до трапезата - корпоративна стратегия 2030

От фермата до трапезата - корпоративна стратегия 2030 Снимка: pixabay.com

Институт за агростратегии и иновации - EIT Food Hub Bulgaria, в партньорство със Съюз по хранителна промишленост и Университет по хранителни технологии - Пловдив, организира EIT Food интерактивен уъркшоп на тема „От фермата до трапезата и как да направим корпоративна стратегия 2030“.

Онлайн събитието бе с практическа насоченост и с висока добавена стойност за всички заинтересовани страни в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Интерактивният уъркшоп се проведе на 18 ноември 2020 г. и бе осъществен с подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии в храните (EIT Food).

Интерактивната практическа работилница започна с уебинар, на който беше представен българският доклад от анализа на EIT Food „Въздействие на COVID-19 върху сектора на храните в Централна и Източна Европа“

Експерти от Нидерландия представиха добрия пример на държавата по отношение на кръговата икономика – един от акцентите в предложената от страна на Европейската комисия Стратегия „От фермата до трапезата“ (Farm to Fork Strategy) за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система. 

Участниците в уебинара имаха възможност да се запознаят с натрупания опит на победителите от EIT Food Innovation Prizes – екипа на стартъпа Atlas Agro Science, които споделиха своите впечатления от състезанието както на регионално, така и на европейско ниво. В рамките на уебинара се представиха и редица примери за иновации в хранителната индустрия от Европа. 

Във втората част на онлайн събитието участниците получиха възможности чрез интерактивния формат с практически работилници, игрови модели и групови дискусии да разработят симулативна корпоративна стратегия на своите предприятия.