Стартира конкурсът Годишни награди в туризма 2020

Стартира конкурсът Годишни награди в туризма 2020 Снимка: pixabay

Министерството на туризма обяви началото на петото издание на конкурса Годишните награди в туризма.

През последните години конкурсът се утвърди като признание за добрите практики и сериозната работа в сектора. Особено значение надпреварата придобива в година като настоящата, изпълнена с много предизвикателства и трудности пред професионалистите в бранша, които въпреки всичко продължават да работят.

Тазгодишното издание на конкурса се провежда по нови правила, наложени от ситуацията покрай пандемията. Състезанието ще се проведе в 11 категории, от които 4 професионални, 5 художествени и 1 специално предназначена за българските общини. Традиционно се запазва голямата награда в категория „Изборът на българите“, победителят в която ще бъде избран сред всички туристически обекти, включени  в „100-те национални обекта“ и „50-те малко познати места“.

Кандидатури се подават онлайн на платформата www.tourismawards.bg. Формулярът за участие е опростен, разработен под формата на анкета, която се попълва и изпраща директно през сайта. Там са описани подробно и всички условия, на които е необходимо да отговарят участниците.

Предложенията могат да бъдат изпращани в срок до 13,00 ч. на 30 ноември 2020 г. Претендентите, които отговарят на критериите, ще бъдат обявени на сайта на наградите и онлайн гласуването за тях ще започне на 1 декември.

Онлайн гласуването ще приключи на 07.12.2020 г. Победителите ще бъдат обявени на церемония в София на 11 декември 2020 г.

 

Състезателните категории са следните:

1. „Туристическа атракция/обект“;

2.  „Специализиран туризъм“;

3. „Туристическа дестинация“;

4.  „Иновация“;

5. „Журналистически материал на тема туризъм в България в печатна медия“;

6. „Журналистически материал на тема туризъм в България в онлайн медия“;

7. „Журналистически материал на тема туризъм в България в интернет блог“;

8. „Журналистически материал на тема туризъм в България в радио“;

9. „Журналистически материал на тема туризъм в България в телевизия“;

10. „Туристическа община – Специална награда за 2020“.