Започва кандидатстването по програма Култура на Столична община

Започва кандидатстването по програма Култура на Столична община Снимка: СО

Столична община чрез Дирекция „Култура” обявява сесия на  програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2021 г., съобщават от пресцентъра на общината.  

Програмата се реализира в изпълнение на Стратегия за развитие на културата на Столична община „София – Творческа столица 2013-2023”, като се насърчава реализирането на проекти, които съответстват на приоритети на Стратегията - „Достъп до култура”, „Култура и човешки капитал”, „Културно наследство на променящия се град”, „Град на творческа икономика”, „Равнопоставено участие в глобалните културни процеси”.  

Сесията на програмата за кандидатстване с проекти през тази година започва днес, 16 ноември, и ще продължи до 16 декември включително. Проектните предложения ще се подават само по електронен път на сайта на програмата https://kultura.sofia.bg. Могат да бъдат подавани предложения за всички направления, с изключение на Направление 7: „Мобилност", за което е определена отделна сесия, със срок за кандидатстване 14 април - 14 май 2021 г., след преценка на епидемиологичната ситуация. 

Програма „Култура" през 2021 г. има за цел да насърчи културните организации да търсят решения и да реализират проекти, които им позволяват да развиват своята творческа дейност и в ситуация на пандемия и ограничения. Тази ситуация изисква креативност, излизане от рамките, търсене на нови форми и партньорства, ориентираност към развитие и нови взаимодействия. 

Акцентите на програмата за 2021 г. са свързани с насърчаване на културните организации да реализират дигитално представяне или реализиране на своите идеи, да експериментират и търсят дигитални решения за представяне на свои творби, с което да достигат и привличат публики и в ситуация на социална дистанция; да се реализират в партньорства, обединяване на усилия с други организации и споделяне на ресурси, ориентирани към оптимизиране на разходите, подобряване на изявата и реализацията на своите идеи и достъпа до публики; да се реализират проекти за развитие на организациите и разширяване на тяхната културна изява - трансфер на съдържание, обмен на идеи и разкриване на ново взаимодействие с български или европейски творци. 

И през 2021 г. приоритети на програмата остават както популяризирането на съвременното изкуство и разбирането за него, така и съвременната интерпретация на традицията, като се насърчава проектите да отчитат и съобразят в своето културно съдържание годишнини, значими събития, изяви и чествания, които ще отличават 2021 г., информират от общината. 

Въведени са административни улеснения за реализирането на проектите. Намалeн е с 15% собственият принос на кандидата – безвъзмездното финансиране на проекти за Столична програма „Култура” 2021 г. ще е в размер до 95%. Увеличен е процентът на допустимите административни разходи – от 10% през 2020 г. на 30% за 2021 г. Допускат се разходи за техника, софтуер, техническо оборудване и др. до прага на сумите за придобиване на дълготрайни материални активи. Възможно е финансиране на обучение на екипи, творци и участници за развитие на уменията за комуникация и маркетинг в дигитална среда. Предвижда се реализиране на менторска програма в подкрепа на одобрените за безвъзмездно финансиране проекти.

Програмата се реализира в изпълнение на Закона за развитие на културата, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Стратегията за развитие на културата „София - Творческа столица 2013-2023” и Правилата за работа на Програмата, приети с решение на СОС.