Готов е проектът на постановление за новата помощ от 24 лв. на ден

Готов е проектът на постановление за новата помощ от 24 лв. на ден Снимка: pikist.com

Проектът на правителственото постановление предвижда помощта да получават работници в неплатен отпуск.

Компенсацията ще е за подпомагане на работещите в сектори, за които са въведени временни ограничения в дейността със заповед на министъра на здравеопазването или друг държавен орган заради COVID-19. Точно кои са тези икономически дейности, ще определя социалният министър със своя заповед.

 

Проектът на постановлението ще се обсъжда от социалните партньори във вторник (17 ноември) на заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта. Постановлението ще влезе в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

 

Сумите за компенсации са допустими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29 октомври и не по-късно от 31 декември 2020 г.

 

Те ще се изплащат на работниците до 5 работни дни след одобрение на подаденото заявление и ще са за не повече от 60 дни.

 

При продължителност на работния ден от 8 часа компенсацията ще е в размер на 24 лв. на ден. В случай на непълно работно време тя ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор.

 

Първоначалните намерения бяха с новата помощ от 24 лв., колкото е двукратният размер на минималното дневно обезщетение за безработица, да се компенсират близо 50 000 души от спомагателни дейности в образованието, като различни школи, туроператори и заведения.

 

Сега се дава възможност социалният министър да определя засегнатите икономически дейности в периода на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

 

Работодателите ще трябва да запазват заетостта, за която са получили компенсации, за период, равен на времето, за което са изплащани компенсациите.

 

Работещите, желаещи да получават компенсациите, ще предоставят на работодателя си писмена декларация по образец, в която посочват периода за ползване на неплатен отпуск и банковата си сметка, на която да се изплащат помощите.