Стартира кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“

Стартира кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“ Снимка: moew.government.bg

За финансиране могат да кандидатстват общини, кметства и образователни институции.

За 18-а поредна година Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви официалния старт на националната кампания „Чиста околна среда“. 

 

Кампанията придоби широка обществена популярност и благодарение на нея, с доброволния труд и участие както на възрастните, така и на подрастващите, са постигнати резултати в цялата страна. Интересът към кампанията се разраства и се подават все повече и по-качествени проекти.

 

Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) прие да бъдат отпуснати средства в размер до 7 млн. лв. за проекти на тема „Обичам природата и аз участвам – 2021 г.”.

 

В кампанията общини и кметства могат да кандидатстват за финансиране на проекти до 10 000 лв. с ДДС, като за тях общата обща стойност на финансирането е 4,6 млн. лв. Училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК могат да се състезават за проекти до 5000 лв. с ДДС, като общо отпуснатото финансиране е 2,4 млн. лв.

 

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. 

 

Дейностите, които се финансират по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.”, са за реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и др. Целта е с това да се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда.

 

Тази година приемът на конкурсните проекти за общини и кметства ще се извършва по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: proekti2021@pudoos.bg, с краен срок за изпращане – 29.01.2021 г.

 

Конкурсните проекти на училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК се изпращат само по e-mail: proekti2021@pudoos.bg, с краен срок за изпращане - 15.01.2021 г.

 

Класираните проекти ще бъдат обявени на 26 февруари 2021 г.

 

Кампанията „Чиста околна среда“ стартира през 2003 г. През 2020 г. по нея постъпиха 

1833 предложения. От тях 901 на общини и кметства, 506 на училища и ОДК и 426 на детски градини. Финансирани бяха общо 474 проекта (232 проекта на общини и кметства, 110 проекта на училища и центрoве за подкрепа за личностно развитие - обединени детски комплекси (ЦПРЛ-ОДК), 132 проекта на детски градини), чрез които бяха изградени десетки спортни площадки, паркове на открито, билкови градини и др.