42 млн. лева антикризисен ресурс за малки и средни предприятия

42 млн. лева антикризисен ресурс за малки и средни предприятия Снимка: www.fmfib.bg

Средствата са предназначени за ликвидна подкрепа на МСП, засегнати от COVID кризата.

42 млн. лева допълнителен антикризисен ресурс от Фонда на фондовете (ФнФ) вече е на пазара.

Допълнителните средства ще достигнат до малките и средните предприятия (СМП) чрез три фонда за дялови инвестиции при облекчени условия, без да е необходимо набирането на частен капитал.

Фондовете за ускоряване и начално финансиране „Иновейшън кепитъл фонд“ и „Витоша венчър партнърс – фонд I“ получиха допълнително съответно 10,4 млн. лева и 13,6 млн. лева
Така наличният капитал на всеки един от тях се увеличава съответно на 41 млн. лева и 50,7 млн. лева.
 
Двата фонда инвестират до 100 000 лева в компании във фаза на ускоряване и до 2 млн. лева във фирми в начален етап на развитие.


Фондът за рисков капитал на „Морнингсайд хил“ добави към инвестиционния си ресурс допълнителни 18 млн. лева и вече има общо 75,3 млн. лева. 


Той инвестира до 7 млн. лева в стартиращи компании в начален етап на развитие, както и в по-напреднали компании с висок рисков профил.


За четвъртия финансов посредник „Ню вижън 3“ са предвидени допълнителни 14,3 млн. лева. С тях общият ресурс на фонда ще достигне 57,6 млн. лева за инвестиции и до 2 млн. лева в компании в начален етап на развитие.

Допълнителният ресурс от общо 56,3 млн. лева е предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: