Пазар на виртуално обучение и симулация

Пазар на виртуално обучение и симулация Снимка: pixabay.com

Очаква се да достигне 601,85 млрд. долара до 2027 г.

Размерът на пазара за виртуално обучение и симулация е оценен на 204,41 млрд. долара през 2019 г. и се очаква да достигне 601,85 млрд. долара до 2027 г. Общият растеж се очаква да достигне 13,7% от 2020 до 2027 г. 

Виртуалното обучение е метод на обучение, при който симулираната виртуална среда е създадена за тестване на определени способности на обучавания, които могат да допринесат за учебния процес. Той е широко приложим поради своите предимства като лекота на работа и разбиране, най-близък е до реалната среда, поради което се увеличава и ефективността на обучението.

Повишаването на осведомеността относно виртуалното обучение и симулация стимулира положително растежа на пазара. Тази технология се използва в различни области като гражданска авиация, военна техника, електронно обучение, сериозни игри, базирани на симулация игри, забавления, цифрово производство и здравеопазване. 

През последните няколко години се наблюдава увеличение на разходите за отбрана, здравеопазване и образование, особено в Азиатско-Тихоокеанския регион, LAMEA и европейските страни. С увеличаване на разходите се очаква да се увеличи броят на продажбите на свързаното оборудване в тези сектори, включително за виртуално оборудване за обучение и симулация.

Виртуалното обучение и симулация се използват главно в отрасли като отбрана и сигурност, гражданска авиация, здравеопазване, цифрово производство, образование и развлечения. В допълнение той намира приложение в други индустрии като добив, енергетика и транспорт. В тези отрасли обучението може да бъде ефективно за уважавани членове на екипажа при минимални разходи и без да се прави компромис с човешкия живот.

Настоящият доклад се фокусира върху перспективите за растеж, ограниченията и анализа на пазара. Проучването предоставя анализ на петте сили на Porter на виртуалната индустрия за обучение и симулация, за да се разбере въздействието на различни фактори като пазарна сила на доставчиците, интензивност на конкуренцията, заплаха от нови участници, заплаха от заместители и пазарна сила на купувачите на пазара.

Пазарните играчи, работещи във виртуалния анализ на пазара на обучение и симулация, включват ANSYS, Inc., BAE Systems, CAE Inc., Cubic Corporation, The DiSTI Corporation, Kratos Defense & Security Solutions, Inc., L-3 Link Simulation & Training, Lockheed Martin Corporation, ON24 Inc. и Saab AB.

През годините тези пазарни лидери се утвърдиха с непрекъснати инвестиции в продуктови иновации, което им позволи да подобрят качеството, възможностите и ефективността на решенията за обучение и симулация. Освен това тези компании разшириха присъствието си на виртуални обучения и симулация на пазарни възможности чрез стратегически съюзи и работят за пускане на модернизирани продукти на пазара, за да спечелят максимален пазарен дял, както и за да осигурят по-добри ползи за заинтересованите страни.

Пазарът за виртуално обучение и симулация е сегментиран по критериите компонент, краен потребител и регион

По компонент пазарът се разделя на две подкатегорпии: хардуер и софтуер. 

 В зависимост от крайния потребител той се разглежда в сферите на: отбраната и сигурността, гражданската авиация, образованието, развлеченията и др.

 Въз основа на региона пазарът се анализира в Северна Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанския регион и LAMEA.

Важните фактори на въздействие включват повишаване на осведомеността относно виртуалното обучение и симулация; рентабилни ползи от виртуалното обучение и симулационна технология; нарастване на разходите за отбрана, здравеопазване и образование. 

В някои региони като Африка хората са склонни да възприемат технологията, но липсата на инфраструктура и наличност на решения не работят в полза на технологиите. Това се отразява негативно на пазара. Освен това липсата на новост в продуктите може да доведе до загуба на интерес на потребителите към остарелите технологии и би се придържала към съществуващата, вместо да купува друга. По този начин се очаква липсата на инвестиции в научноизследователска и развойна дейност да окаже отрицателно въздействие върху пазара на виртуално обучение и симулация. 

В Азиатско-Тихоокеанският регион, Европа и LAMEA разходите за отбрана, здравеопазване и образование се увеличиха значително, което показва увеличение на продажбите на свързано оборудване, включително виртуални решения за обучение и симулация. Това увеличение на разходите се дължи на увеличаване на въздушния трафик и флота на търговските самолети и увеличаването на броя на потребителите на интернет и приемането на мобилни телефони. 

В допълнение пазарът за виртуално обучение и симулация прогнозира растеж поради технологичния напредък в здравеопазването и цифровото производство, нарастването на навлизането на сериозни игри в образователния сегмент и забележителния растеж на пазара за електронно обучение. Това от своя страна допълнително допълва приемането на решения за виртуално обучение и симулация.