България отпуска близо 1,5 млн. лева на други държави и международни организации за борба с пандемията

България отпуска близо 1,5 млн. лева на други държави и международни организации за борба с пандемията Снимка: Пресцентър на Министерски съвет

Помагаме на 12 държави в борбата с коронавируса.
Министерският съвет отпусна 636 150 лв. хуманитарна помощ за 12 страни партньори от Западните Балкани, Източното партньорство и Южното съседство на ЕС, стана ясно след края на правителственото заседание.

С отпуснатите средства ще бъдат купени и предоставени 4150 комплекта с предпазни медицински консумативи на обща стойност 369 350 лв. за Сърбия, Република Северна Македония, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Армения, Грузия, Молдова, Украйна, Беларус и Ирак. Комплектите съдържат специализирано защитно облекло, шлем и очила, предназначени за защита на медицинския персонал.

Помощта включва и 5336 продоволствени пакета с трайни хранителни продукти, произведени в България, на стойност 266 800 лв. Те са предназначени за Сърбия, Албания и Република Северна Македония.

Хуманитарната помощ се финансира по линия на официалната помощ за развитие, предвидена в бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.


Министерският съвет отпусна и 860 568 лв. на международни организации с водеща роля в борбата срещу COVID-19. Сред тях са Международният комитет на Червения кръст, Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси, УНИЦЕФ и Върховният комисариат на ООН за бежанците.

Официалната помощ за развитие, която България е длъжна да отпуска като член на ЕС за развиващите се страни и най-уязвимите социални групи, сега е пренасочена за борба с пандемията.