През първото тримесечие на 2024 г. доходите на домакинствата нарастват с 18,6%

През първото тримесечие на 2024 г. доходите на домакинствата нарастват с 18,6% Снимка: НСИ

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2024 г. е 2 840 лв. и нараства с 18,6% спрямо същото тримесечие на 2023 г.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (56,2%), следван от доходите от пенсии (31,4%) и от самостоятелна заетост (5,7%). 

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 2,6 процентни пункта, а на дохода от самостоятелна заетост - с 1,4 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 4,4 процентни пункта.

Фиг. 1. Структура на общия доход на домакинство презпървото тримесечие на 2023 и 2024 г.

В номинално изражение през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение със същото тримесечие на 2023 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

  • Доходът от работна заплата нараства от 1 284 на 1 597 лв. (с 24,4%);
  • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 102 на 161 лв. (с 58,5%);
  • Доходите от пенсии се увеличават от 856 на 892 лв. (с 4,2%);
  • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 46 на 55 лв. (с 19,6%).

През първото тримесечие на 2024 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,6%, а делът на дохода от натура - 0,4%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: