Доходите на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2023 г. са нараснали с 18,1%

Доходите на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2023 г. са нараснали с 18,1% Снимка: Национален статистически институт

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 2 866 лв. и нараства с 18,1% спрямо същото тримесечие на 2022 годинина, показват данните на Националния статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54,9%), следван от доходите от пенсии (31,3%) и от самостоятелна заетост (5,9%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 2,7 процентни пункта, а на дохода от самостоятелна заетост - с 1,3 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии намалява с 4,3 процентни пункта.

    Фиг. 1. Структура на общия доход на домакинство през четвъртото тримесечие на 2022 и 2023 година

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

  • Доходът от работна заплата нараства от 1 267 на 1 574 лв. (с 24,2%);
  • Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 111 на 169 лв. (с 52,9%);
  • Доходите от пенсии се увеличават от 865 на 896 лв. (с 3,7%);
  • Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 51 на 56 лв. (с 10,8%).

 

През четвъртото тримесечие на 2023 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,4%, а делът на дохода от натура - 0,6%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: