Доставките на автомобилен бензин през август са се увеличили с 14,5%

Доставките на автомобилен бензин през август са се увеличили с 14,5% Снимка: wikipedia.org

При производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при пропан-бутановите смеси - с 33,3%.

През август 2023 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при пропан-бутановите смеси - с 33,3%. Най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива - с 3,8%, съобщава НСИ.

При доставките на енергийни продукти увеличение се наблюдава единствено при автомобилния бензин - с 14,5%. Най-голямо намаление е регистрирано при пропан-бутановите смеси - с 11,5%. 

Производство на енергийни продукти 

През август 2023 г. спрямо юли 2023 г. нараства производството на:

 • пропан-бутанови смеси - с 33,3% до 8 хил. т;
 • автомобилен бензин - с 1,2% до 171 хил. тона.

Намалява производството на:

 • твърди горива - с 3,8% до 1309 хил. т;
 • електрическа енергия - с 2,6% до 3 269 ГВтч;
 • дизелово гориво - с 2,0% до 289 хил. тона.

            Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нараства производството на автомобилен бензин - с 6,2%.

Намалява производството на:

 • твърди горива - с 46,7%;
 • пропан-бутанови смеси - с 27,3%;
 • електрическа енергия - с 20,8%;
 • дизелово гориво - с 11,1%.

Производството на природен газ остава без изменение. 

Доставки на енергийни продукти

През август 2023 г. спрямо юли 2023 г. нарастват доставките на автомобилен бензин - с 14,5% до 79 хил. тона. 

Намаляват доставките на:

 • пропан-бутанови смеси - с 11,5% до 46 хил. т;
 • твърди горива - с 11,3% до 1363 хил. т;
 • природен газ - с 6,7% до 167 млн. куб. м;
 • дизелово гориво - с 2,6% до 258 хил. т;
 • електрическа енергия - с ,.0% до 2 604 ГВтч.

 

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на:

 • автомобилен бензин - със 71,7%;
 • природен газ - с 22,8%;
 • дизелово гориво - с 6,6%;
 • пропан-бутанови смеси - с 2,2%;
 • електрическа енергия - с 1,2%.

Намаляват доставките на твърди горива - с 44,2%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: