Доставките на твърди горива през юли са се увеличили с 95,5%

Доставките на твърди горива през юли са се увеличили с 95,5% Снимка: pixabay.com

Това показват данните на Националния статистически институт за производството и доставките на енергийни продукти през юли 2023 г.

През юли 2023 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при твърдите горива - със 71,4%. Най-голямо намаление е регистрирано при пропан-бутановите смеси - с 25,0%.

При доставките на енергийни продукти най-голямо увеличение се наблюдава при твърдите горива - с 95,5%. Намаление не е регистрирано при нито един от продуктите. 

Производство на енергийни продукти 

През юли 2023 г. спрямо юни 2023 г. нараства производството на:

 • твърди горива - със 71,4% до 1361 хил. т;
 • автомобилен бензин - с 26,1% до 169 хил. т;
 • електрическа енергия - с 13,2% до 3 355 ГВтч;
 • дизелово гориво - с 10,1% до 295 хил. тона.

Намалява производството на пропан-бутанови смеси с 25,0% до 6 хил. тона.

Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година нараства производството на автомобилен бензин - с 4,3%.

Намалява производството на:

 • твърди горива - с 50,7%;
 • пропан-бутанови смеси - с 40,0%;
 • електрическа енергия - с 20,2%;
 • дизелово гориво - с 9,2%.

Производството на природен газ остава без изменение. 

Доставки на енергийни продукти

През юли 2023 г. спрямо юни 2023 г. нарастват доставките на:

 • твърди горива - с 95,5% до 1537 хил. т;
 • автомобилен бензин - с 53,3% до 69 хил. т;
 • пропан-бутанови смеси - с 52,9% до 52 хил. т;
 • природен газ - с 23,4% до 179 млн. куб. м;
 • дизелово гориво - с 16,7% до 265 хил. т;
 • електрическа енергия - с 15,5% до 2 657 ГВтч.

 

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на:

 • автомобилен бензин - с 91,7%;
 • пропан-бутанови смеси - с 33,3%;
 • дизелово гориво - с 26,8%;
 • електрическа енергия - с 1,6%.

 

Намаляват доставките на:

 • твърди горива - с 44,3%;
 • природен газ - с 5,3%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: