До 17 ноември се удължава срокът за кандидатстване за търговски представители

До 17 ноември се удължава срокът за кандидатстване за търговски представители Снимка: Министерство на икономиката и индустрията

МИИ отчита засилен интерес към обявените процедури за кандидатстване за избор на търговски представители в Службите по търговско-икономически въпроси

Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) удължава, с 10 работни дни, срока за кандидатстване в обявения конкурс за търговски представители в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на Република България. Така крайната дата за подаване на документи вече е 17 ноември 2023 г. 

Процедурата за подбор на кандидати за дългосрочно командироване в СТИВ е обявена за 23 свободни позиции в 21 държави в три направления – „Европейски страни“; „Руска федерация, страни от ОНД и Грузия“ и „Азия, Африка, Америка и Австралия“.

Мотивите за удължаване на първоначалния срок, който беше до 3 ноември, са отчетен засилен интерес и желание да се даде възможност на повече подготвени кандидати да участват в конкурса. 

„Ще дадем възможност на по-широк кръг заинтересовани професионалисти да подготвят и подадат документите си“, обясни зам.-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов. „Това ще ни помогне да изберем новите търговски аташета от по-голям брой подготвени, отговарящи на условията и мотивирани кандидати“, допълни той.

Конкурсите ще бъдат проведени по прозрачни процедури на конкурентен принцип. За първи път в оценяващата комисия се осигурява участие на представители на Министерството на външните работи, на национално представените работодателски организации, на експерти от научните среди, на образователните институции и на неправителствените организации. Всички те са с доказан опит и експертиза в областите на външноикономическото сътрудничество, търговията, инвестициите, бизнес средата, международното право и други, с оглед предмета на дейност на СТИВ.

Според изискванията на конкурса кандидатите трябва да притежават висше образование – магистър, свободно да владеят общоприетия език на държавата, за която кандидатстват, както и задължително владеене на английски език. Заложени са и специфични изисквания за познания относно икономическото развитие на страната, за която се кандидатства, нормативната уредба и международните задължения на Република България, свързани със спецификата на работата в СТИВ.

Кандидатите, които бъдат допуснати до следващия етап от процедурата, ще трябва да представят анализ на съществуващите двустранни външноикономически и търговски отношения на Република България със съответната държава

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: