Обявиха конкурси за търговски представители на България в 23 държави

Обявиха конкурси за търговски представители на България в 23 държави Снимка: Министерство на икономиката и индустрията

За първи път в оценяващата комисия се осигурява участие на представители на МВнР, на работодателските организации и на експерти с доказан опит

Министерството на икономиката и индустрията обявява подбор за 23 свободни позиции за търговски представители в Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на Република България. От тях 8 са позициите за европейските държави, 13 - за държавите извън ЕС и 2 за страните от ОНД. Крайният срок за подаване на документи е до 3 ноември, включително - 15 работни дни от публикуване на обявата на официалната страница на Министерството на икономиката и индустрията.

Обявяваме конкурсите пред цялата общественост, за да могат да кандидатстват всички подготвени хора с експертиза“, коментира министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов.

Той посочи, че ключово за развитието на икономическите ни отношения е да имаме търговски представители по света, които да работят в интерес на българския бизнес, както и да се прилагат ясни критерии за мониторинг на свършената от тях работа. „Години наред в държави, които са  важни търговски партньори на страната ни, не сме били представени със СТИВ, което се е отразило негативно на двустранните икономически отношения“, изтъкна министър Богданов.

В оценяващата комисия за първи път се осигурява участие на представители на Министерството на външните работи, на национално представените работодателски организации, на експерти от научните среди, на образователните институции и на неправителствените организации. Всички те са с доказан опит и експертиза в областите на външноикономическото сътрудничество, търговията, инвестициите, бизнес средата, международното право и други, с оглед предмета на дейност на СТИВ.

Според изискванията на обявения конкурс за търговски представители, кандидатите трябва да притежават висше образование – магистър, свободно да владеят общоприетия език на държавата, за която кандидатстват, както и задължително владеене на английски език. В критериите са заложени още дигитална компетентност, трудов или служебен стаж от минимум 6 години и доказан опит в областта на външноикономическите и търговските отношения.

Заложени са и специфични изисквания включващи познания относно икономическото развитие на страната, за която се кандидатства, както и на двустранните отношения на страната ни с нея. Също така познания върху нормативната уредба и върху международните задължения на Република България, свързани със спецификата на работата в СТИВ.

Кандидатите, които бъдат допуснати до следващия етап от процедурата, ще трябва да представят анализ на съществуващите двустранни външноикономически и търговски отношения на Република България с държавата, за която се кандидатства. Акцент следва да бъде поставен върху потенциалните възможности за развитие, инвестиции и търговия през следващите 4 години.

Проверката на чуждоезиковата подготовка ще бъде извършена чрез специализиран изпит за установяване на съответното ниво, а дигиталната компетентност ще бъде проверена чрез полагането на специализиран тест. 

Обявените 23 свободни позиции за търговски представители в Службите по търговско-икономически въпроси са както следва - за 8 европейски града - Берлин, Копенхаген, Лисабон, Осло (с акредитация за Исландия), Братислава,  Истанбул,  Прага и Берн (с акредитация за Лихтенщайн); 13 позиции за държави от Азия, Африка и Америка, които включват: Алжир, Делхи, Джакарта (с възможна акредитация за Сингапур и Малайзия), Техеран, Аман, Отава, Доха, (с акредитация за Кувейт и Оман), Пекин, Хавана, Дубай, Вашингтон и Чикаго; и две позиции за страните от ОНД, които включват  Баку (с акредитация за Туркменистан) и Алмати (с възможна акредитация за Киргизстан).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: