България ще получи над половин милиард евро от ЕК за смекчаване на рисковете от безработица

България ще получи над половин милиард евро от ЕК за смекчаване на рисковете от безработица Снимка: pixabay

Европейската комисия представи пред Съвета предложение да бъде предоставена финансова подкрепа в размер на 81,4 млрд. евро на 15 държави членки в рамките на инструмента SURE. Финансовата подкрепа, която ще бъде предоставена на Република България, е в размер на 511 млн. евро.

Инструментът SURE беше създаден за осигуряване на временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на епидемията от COVID-19.

С инструмента се дава възможност ЕС да предоставя финансова помощ на държава членка за финансирането на мерки, предназначени за защита на служителите и самостоятелно заетите лица и за намаляване на безработицата и загубата на доходи.  България е поискала финансова подкрепа по отношение на две от мерките, предприети срещу кризата.

Това са т.нар. схема 60:40, приета с Постановление №55 от 30 март 2020 г., и допълващата мярка, приета с Постановление №151 от 3 юли 2020 г. Финансовата помощ по инструмента ще се предоставя на страните членки под формата на заем, като ЕК ще набира средства от финансовите пазари и ще ги предостави впоследствие на държавите членки срещу предоставяне на гаранции за риска, поет от ЕС.

 Лихвата по заема на всяка държава членка ще зависи от цената на финансирането за ЕС, която се очаква да бъде ниска, имайки предвид отличния кредитен рейтинг на ЕС.

Размерът на изискуемата гаранция от дадена държава членка ще бъде пропорционален на относителния дял на брутния ѝ национален доход (БНД) в този на ЕС, съответно максималният размер на ангажимент от България е приблизително 107,5 млн. евро.

Законопроектът за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция, съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета, между Европейската комисия и Република България е внесен в Народното събрание, като се очаква дискусиите по него да бъдат започнати при възстановяването на работата на Народното събрание на 2 септември.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: