Станаха известни одобрените проекти от конкурса „Чиста околна среда -2023“.

Станаха известни одобрените проекти от конкурса „Чиста околна среда -2023“. Снимка: МОКВ

Лаборатории за деца на открито, мебели в парковете от рециклирани материали и зелени библиотеки са сред финансираните проекти по „Чиста околна среда - 2023“

В тазгодишния конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект в рамките на традиционната Национална кампания „Чиста околна среда“ ръководен принцип за класирането на проектите е да се обхванат максимален брой населени места на територията на цялата страна. 

Кампанията се реализира успешно вече 20 години, има широка обществена популярност и е утвърдена като ефективен механизъм да се активират и подпомогнат финансово общините, училищата и детските градини за дейности като почистване, залесяване, озеленяване, изграждане или възстановяване на детски площадки, междублокови пространства и др.

В 289 градове и кметства ще се изпълняват проекти по Националната кампания „Чиста околна среда - 2023“. От подадените проектни предложения за територията на 229 общини са одобрени за реализация проекти в 200 общини. Средствата се предоставят от бюджета на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и са в размер на 3,5 млн. лв. Проектите на общини и кметства се финансират с до 15 000 лева, а тези на училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие и обединени детски комплекси – с до 7500 лева.

От кандидатствалите 1639 проекта, за финансиране са одобрени общо 339 проектни предложения на обща стойност 3 497 609 лв. От тях 99 проекта са на училища и центрове за подкрепа на личностното развитие на стойност 731 762 лв., 106 проекта - на детски градини на стойност 774 702 лв., и 134 проекта - на общини и кметства на стойност 1 991 144 лв.

В проектите си учебните заведения все повече залагат на екологичното възпитание посредством близък контакт и пряко наблюдение върху живата природа. Наблюдава се тенденция за използване на рециклирани материали за обособяване на паркови мебели и опитни полета в стремеж да се постигне позитивна нагласа у децата към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда. Много от проектните предложения предвиждат изграждане на ефектни тематични читателски кътове – достъпна за всички зелена библиотека, лаборатории на открито, изложби, конкурси на природозащитни теми, компостери за биоразградими отпадъци. Има и иновативни проекти като изграждане на мини екосистеми – природен кът, в който да се създаде биосистема между функциониращи живи организми и компоненти на неживата природа с възможност за наблюдение и проследяемост на процесите от страна на децата и учениците, и много други.

Отличително за предложенията на кметства и общини е, че предвиждат по-голямата част от дейностите да се осъществи чрез доброволен труд от гражданите на съответното населено място. Преобладават проектите за залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане и ремонтиране на детски и спортни съоръжения, реновации на съществуващи чешми, соларно осветление.

Пълният списък с одобрени проекти е публикуван на интернет страницата на ПУДООС: http://pudoos.bg/

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: