През 2022 г. разходите на домакинствата са нараснали с 19,1% в сравнение с 2021 г.

През 2022 г. разходите на домакинствата са нараснали с 19,1% в сравнение с 2021 г. Снимка: pikist.com

През 2022 г. българските домакинства са изразходвали 8 389 лв. средно на лице

Това е с 19,1% повече в сравнение с 2021 година. За периода 2013 - 2022 г. разходите на домакинствата се увеличават 1,9 пъти.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 83,3% през 2013 г. на 83,1% през 2022 година.

През периода 2013 - 2022 г. се наблюдават следните промени по отношение на някои видове разходи средно на лице от домакинство:

  • Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2022 г. са 2 529 лв., или с 22,9% повече спрямо 2021 г. и със 70,9% повече в сравнение с 2013 година;
  • Разходите за облекло и обувки през 2022 г. са 281 лева. В сравнение с предходната година те нарастват с 9,8%, а спрямо 2013 г. -1,8 пъти;
  • Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия,горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 566 лева. В сравнение с 2021 г. нарастват с 19,8%, а спрямо 2013 г. се увеличават 2 пъти;
  • За здравеопазване през 2022 г. cа изразходвани 546 лв. - с 23,5% повече от 2021 г. и 2,3 пъти повече спрямо 2013 година;
  • За транспорт и съобщения през 2022 г. са похарчени 974 лв., което е с 22,1% повече от 2021 г. и 1,9 пъти повече спрямо 2013 година;
  • Разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2022 г. са 380 лева. В сравнение с 2021 г. те се увеличават с 21,8%, а спрямо 2013 г. - 1,9 пъти;
  • През последната година разходите за данъци и социални осигуровки са в размер на 1 020 лв. и се увеличават с 10,2% в сравнение с 2021 г., а спрямо 2013 г. нарастват 2 пъти.

 

През 2022 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 30,1%, което е с 0,9 процентни пункта повече в сравнение с 2021 г. и с 3,1процентни пункта по-малко спрямо 2013 година.

Относителният дял на разходите, свързани с жилището, през 2022 г. е 18,6% от общия разход, почти без промяна спрямо 2021 г. и с 1,0 процентен пункт повече в сравнение с 2013 година. 

Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 12,1% от общия разход през 2022 г., което е с 1,1 процентни пункта по-малко в сравнение с 2021 г. и с 0,8 процентни пункта повече спрямо 2013 година.

Относителният дял на разходите за здравеопазване нараства с 0,2 процентни пункта през 2022 г. спрямо 2021 г. и с 1,3 процентни пункта спрямо 2013 година.

През периода 2013 - 2022 г. делът на разходите за транспорт и съобщения в общия разход е в рамките на 11-12%.

Фиг. 1. Относителен дял на някои видове разходи в общия разход на домакинствата

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: