Ръст в производството на дизелово гориво с 29,3% за януари отчете НСИ

Ръст в производството на дизелово гориво с 29,3% за януари отчете НСИ Снимка: pikist.com

НСИ публикува данни за производството и доставките на енергийни продукти През януари 2023 г.

През януари 2023 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при дизеловото гориво - с 29,3%, а намаление е регистрирано единствено при твърдите горива - със 7,2%. 

През януари 2023 г. спрямо предходния месец при доставките на енергийни продукти се наблюдава нарастване единствено при електрическата енергия - с 3,0%, а най-голям спад е регистриран при безоловния бензин - със 77,3%. 

Производство на енергийни продукти 

През януари 2023 г. спрямо декември 2022 г.нараства производството на:

 • дизелово гориво - с 29,3% до 318 хил. т;
 • пропан-бутанови смеси - с 16,7% до 7 хил. т;
 • безоловен бензин - с 5,8% до 165 хил. т;
 • електрическа енергия - с 1,3% до 4 440 ГВтч.

Намалява производството на твърди горива - със 7,2% до 3 046 хил. т.

Производството на природен газ остава без изменение.

През януари 2023 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: 

 • пропан-бутанови смеси - със 75,0%;
 • дизелово гориво - с 23,3%;
 • безоловен бензин - с 13,0%.

Намалява производството на:

 • природен газ - с 50,0%;
 • твърди горива - с 15,7%;
 • електрическа енергия - с 14,1%.

 

Доставки на енергийни продукти

През януари 2023 г. спрямо декември 2022 г. нарастват доставките на електрическа енергия - с 3,0% до 3 364 ГВтч.

Намаляват доставките на:

 • безоловен бензин - със 77,3% до 10 хил. т, поради удвоено количество на износа през м. януари;
 • пропан-бутанови смеси - с 32,7% до 37 хил. т;
 • твърди горива - с 10,1% до 2 911 хил. т;
 • природен газ - със 7,1% до 260 млн. куб. м;
 • дизелово гориво - с 6,7% до 222 хил. т.

 

През януари  2023 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на:

 • дизелово гориво - с 23,3%;
 • пропан-бутанови смеси - с 15,6%.

Намаляват доставките на: 

 • безоловен бензин - със 75.6%;
 • природен газ - с 32,8%;
 • твърди горива - с 20,7%;
 • електрическа енергия - с 5,8%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: