1 599 фирми ще получат пари за киберсигурност, корпоративни сайтове и онлайн магазини

1 599 фирми ще получат пари за киберсигурност, корпоративни сайтове и онлайн магазини Снимка: Министерство на иновациите и растежа

Министерството на иновациите и растежа (МИР) публикува списък на фирмите, които ще получат финансиране по втората процедура от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за „ИКТ решения и киберсигурност“.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК) публикува на сайта на Министерството на иновациите и растежа (МИР) (https://bit.ly/3InfOYW) фирмите, които ще получат финансиране по втората процедура от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за „ИКТ решения и киберсигурност“.

От включените в оценка предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата, финансиране ще получат 1599 проекта.

По процедурата се кандидатстваше между октомври 2022 г. и 19 декември 2022 г., като бяха подадени над 7 600 проектни предложения.

Компаниите ще имат възможността да закупуват софтуер за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и да си осигурят по-добра информационна и киберсигурност. Бюджетът на процедурата е 30,6 млн. лв.

Със средствата ще могат да се покриват разходи за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация. В зависимост от заявените нужди фирмите ще получат грантове между 3000 лв. и 20 000 лв., като няма да се налага съфинансиране.

След извършване на предвидените в нормативната уредба служебни проверки Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИР ще започне поетапно сключване на договори с одобрените дружества.

Мярката е втората отворена и приключила от ПВУ по линия на МИР след първата за „Технологична модернизация“. По двете процедури за общо 5 месеца бяха подадени над 10 200 предложения. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: