НСИ: Спад в производството на енергийни продукти през август, спрямо предходния месец

НСИ: Спад в производството на енергийни продукти през август, спрямо предходния месец Снимка: pixnio.com

Производство и доставки на енергийни продукти в България през август 2022 година

През август 2022 г. спрямо предходния месец при производството на енергийните продукти се наблюдава нарастване единствено при пропан-бутановите смеси - с 10,0%, а най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива - с 11,0%. 

През август 2022 г. спрямо предходния месец при доставките на енергийни продукти се наблюдава най-голямо нарастване при безоловния бензин - с 27,8%, а най-голям спад е регистриран при природния газ - с 28,0%.

Производство на енергийни продукти 

През август 2022 г. спрямо юли 2022 г.нараства производството на:

 • пропан-бутанови смеси - с 10,0% до 11 хил. т.

Намалява производството на:

 • твърди горива - с 11,0% до 2 456 хил. т;
 • електрическа енергия - с 1,8% до 4 125 ГВтч;
 • безоловен бензин - с 0,6% до 161 хил. т.

Производството на дизелово гориво и природен газ остава без изменение.

През август 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на:

 • дизелово гориво - с 34,9%;
 • безоловен бензин - с 29,8%;
 • електрическа енергия - с 6,8%.

Намалява производството на:

 • природен газ - с 50,0%;
 • твърди горива - с 4,5%.

Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

Доставки на енергийни продукти

През август 2022 г. спрямо юли 2022 г. нарастват доставките на:

 • безоловен бензин - с 27,8% до 46 хил. т;
 • дизелово гориво - с 15,8% до 242 хил. т;
 • пропан-бутанови смеси - с 15,4% до 45 хил. т.

Намаляват доставките на: 

 • природен газ - с 28,0% до 136 млн. куб. м;
 • твърди горива - с 11,5% до 2 444 хил. т;
 • електрическа енергия - с 1,5% до 2 574 ГВтч.

 

През август 2022 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на:

 • пропан-бутанови смеси - с 9,8%;
 • дизелово гориво - с 1,3%.

Намаляват доставките на: 

 • природен газ - с 30,6%;
 • безоловен бензин - с 9,8%;
 • твърди горива - с 8,7%;
 • електрическа енергия - с 5,7%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: