Езиците, на които говори бизнесът

Езиците, на които говори бизнесът Снимка: https://pixabay.com/

Светът днес говори около 7111 езика, но най-полезни за глобално разрастване на бизнеса са само шепа от тях.

Международната бизнес среда е много динамична и често се случват промени, тъй като се отварят нови пазари. С отварянето на повече бизнес дестинации се налагат още езици вследствие на културното многообразие.
 

Необходимостта от ясна комуникация е очевидна, тъй като разликите в езиците са налице. Английският е официалният език на международния бизнес, но често за професионални мрежи, пътувания, транспорт, академично сътрудничество и други аспекти хората предпочитат да използват родния си език. Владеенето на езиците, които говорят колегите на чуждестранните пазари, е един от най-ефективните начини за навлизане в конкретен пазар.

Дори да сте стартирали бизнеса си съвсем скоро, силата на интернет дава възможност на потребителите по цял свят да откриват марки и продукти от различни места, без да напускат домовете си. Следователно фирмите трябва да бъдат подготвени за тази ситуация, като предоставят съдържание на различни езици.

Разбира се, трудно би било да се установи веднага на кои езици трябва да преведете съдържанието си, за да бъдете подготвени за международни клиенти. Трябва да имате конкретни данни, които да ви помогнат при взимането на това решение. Превеждането на съдържанието на уебсайта ви е различно от локализирането му. Преводът ще означава само предаване на материала на целевите езици. Локализацията означава, че ще адаптирате съдържанието си към местните предпочитания, освен езиковия аспект. Трябва да звучите локално, въпреки че сте глобален.

Основни бизнес езици

Английският е един от най-често срещаните сред бизнес езиците, следван от испанския, мандарин (китайски), френския, руския и немския. 

Тези езици обикновено се използват, защото страните, в които се говорят, са износители и вносители и техните продукти се предлагат в много части на света. Сред тези езици може да се каже, че мандарин е най-младият, тъй като съвременният Китай отваря вратата си към Запада едва през декември 1978 г.

Но далеч не е нужно да изучавате всички тези езици. Можете да наемете професионална агенция за преводи, която да се справи с вашата комуникация. Преводаческата услуга е най-жизнеспособното решение за иницииране на глобалния растеж на вашия бизнес, като така желаното от вас послание достига целевите аудитории.

Международни бизнес езици

Английският език остава един от най-разпространените бизнес езици. Но трябва да разберете, че най-добрият език за бизнеса е езикът, който вашият клиент говори. Ето защо глобалните компании трябва да разбират потребителската демография и местните култури.

Трудно е да се вземе решение кои езици биха били по-полезни за глобалното разрастване на бизнеса в бъдеще. Все пак можем да ви дадем начало с тези десет жизненоважни езика, които международната бизнес общност използва. Когато вашите услуги, продукти и уебсайт говорят на тези езици, вие ясно предавате стойността на вашите предложения към международните и местните клиенти.

Английски

Английският е един от най-добрите избори при международната бизнес комуникация и в академичните среди. Днес 1132 милиарда души в повече от 95 държави говорят английски. Доста уебсайтове и интернет потребители също използват английски. Имайте предвид, че е по-добре да направите своя уебсайт и информация за продукти или услуги на различни езици с цел обхващането на по-широка аудитория.

Мандарин (китайски)

Мандарин бързо се превръща в бизнес език, тъй като хората, при които той е майчин, са по-малко от тези, за които такъв е английският. Много сайтове за електронна търговия съобщават, че новопоявяващите се китайски потребители със среден доход са едни от най-активните онлайн клиенти. Азиатският пазар е сред най-бързоразвиващите се пазари в света, така че не можете да сбъркате, като направите своя уебсайт и въобще информацията достъпна на мандарин.

Испански

Имайки предвид, че броят на испаноговорящите в Съединените щати се увеличава, може да се каже, че испанският език е един от най-влиятелните международни бизнес езици. В САЩ около 50 милиона души говорят испански и много от тях управляват големи и малки предприятия.

Предвижда се, че сред всички испаноезични страни през 2050 г. броят на владеещите испански език ще бъде най-висок в САЩ. Така че, ако планирате да се наложите на американския пазар, испанският трябва да присъства в списъка ви с езици.

22-ото издание на Ethnologue гласи, че десетте най-говорени езика според броя на хората, които ги практикуват, са:

1. Английски

2. Мандарин китайски

3. Хинди

4. Испански

5. Френски

6. Стандартен арабски

7. Бенгалски

8. Руски

9. Португалски

10. Индонезийски

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: