Ръст на брутния вътрешен продукт с 4,8% за второто тримесечие показват данните на НСИ

Ръст на брутния вътрешен продукт с 4,8% за второто тримесечие показват данните на НСИ Снимка: НСИ

НСИ публикува предврителни данни за брутния вътрешен продукт през второто тримесечие на 2022 г.

През второто тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4,8% спрямо второто тримесечие на предходната година и с 1,1% спрямо първото тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки.

Годишни изменения

През второто тримесечие на 2022 г. БВП се увеличава с 4,8% спрямо второто тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 5,3%.

Крайното потребление регистрира ръст от 5,3%, докато бруто образуването на основен капитал намалява със 7,3% през второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 11,8%, а вносът на стоки и услуги нараства с 18,0%.

Фиг. 1. Темп на прираст спрямо второто тримесечие на предходната година, проценти

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на 2022 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 1,1%. Брутната добавена стойност нараства също с 1,1%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2022 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходнототримесечие е увеличението на крайното потребление с 1,1% и на износа на стоки и услуги с 3,3%.

Фиг. 2. Темп на прираст спрямо предходното тримесечие, проценти

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: