3 милиарда животни са станали жертви на горските пожари в Австралия

3 милиарда животни са станали жертви на горските пожари в Австралия Снимка: pixabay

Повече от три милиарда животни са загинали или са били принудени да напуснат естественото си местообитание в резултат на пожари в Австралия от юни миналата до февруари тази година.

За това съобщи Световният фонд за дивата природа. 10 експерти от пет австралийски изследователски организации допринесоха за подготовката на междинния доклад.

Според учените са изчезнали 142 милиона бозайници, 180 милиона птици, 51 милиона жаби, 2,5 милиарда влечуги.

Не всички животни са загинали в пожарите, но шансовете за оцеляване на тези, които са избягали от огъня, са малки поради глад, дехидратация и изтребване от хищници. Кадрите с безпомощни коали и кенгуру прелетяха по целия свят. В резултат на пожарите са изгорели милиони хектари земя и една трета от териториите, обитавани от диви животни.

От края на 80-те години австралийските учени предупреждават, че увеличаването на концентрациите на парникови газове в атмосферата ще допринесе за възникването на мащабни пожари на континента. В същото време финансирането на програмите за опазване на околната среда е намалено с една трета през последните години.

Окончателният доклад на WWF ще бъде публикуван през октомври.