В края на 2021 г. брутният вътрешен продукт на България нараства с 4,5%

В края на 2021 г. брутният вътрешен продукт на България нараства с 4,5% Снимка: НСИ

Експресни оценки за четвъртото тримесечие на 2021 г. на Националния статистически институт

През четвъртото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4.,% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 1,0% спрямо третото тримесечие на 2021 г. според сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 38513,5 млн. лева

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 33 476,3 млн. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 81,7%, което в стойностно изражение възлиза на 31 476.7 млн. лева. През четвъртото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 8 283,1 млн. лв. и заема 21,5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Тримесечни изменения 

През четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното тримесечие БВП по сезонно изгладени данни нараства с 1,0%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 1,2%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през четвъртото тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходнототримесечие е увеличението на крайното потребление с 1,3%.

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2021 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 4,5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 4,2%.

Крайното потребление регистрира ръст от 7,9%, докато бруто образуването на основен капитал намалява с 12,5% през четвъртото тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 12,9%, а вносът на стоки и услуги нараства с2%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: