Доларовите милионери през 2019 г. са станали по-богати с 8,6%

Доларовите милионери през 2019 г. са станали по-богати с 8,6%

® pixabay

Общото богатство на всички доларови милионери в света през 2019 г. се е увеличило с 8,6% и възлиза на 74 трилиона долара.

Това сочи годишният доклад на World Wealth Report, който се публикува от Capgemini.

Броят на обхванатите в доклада лица (high-net-worth individual, HNWI) през последната година е нараснал с 8,8%, до 19,6 милиона души.

Ръстът както на милионерите, така и на тяхното общо богатство бе улеснен от значителния подем на фондовите пазари през миналата година. В същото време за първи път от 2012 г. темпът на нарастване на броя на милионерите и тяхното състояние е по-висок в развитите страни, отколкото в развиващите се.

Северна Америка (+ 10,9%) стана лидер по темпове на растеж на броя на заможните хора (с активи над 1 милион долара) през 2019 г. В Близкия изток техният брой нараства с 9,3%, в Европа - с 8,7%, в Азиатско-Тихоокеанския регион (AТР) - със 7,6%, в Африка - с 6,1%, в Латинска Америка - с 2,7%.

Общият актив на милионерите в Северна Америка нараства с 11%, в Близкия изток - с 10,2%, в Европа - с 8,7%, в Азиатско-Тихоокеанския регион - със 7,9%, в Африка - с 6,5%, в Латинска Америка - с 4,4%.

Северна Америка отчита 39% ръст на заможните хора и 37% ръст на общите им активи през миналата година.

През 2019 г. в акции се се съхранява 25,7% от състоянието на милионерите (30,9% година по-рано), в пари и еквиваленти - 27,9% (27,2%), в активи с фиксиран доход - 17,6% (15,8%), в недвижими имоти - 15,8% (16,8%), в алтернативните инструменти - 13% (9,4%).

В доклада се отбелязва, че несигурността, свързана с последиците от коронавируса, както и други фактори, включително постоянното подобряване на достъпа до информация в реално време, може да доведе до промени в моделите на поведение на отделните инвеститори, както и до неочаквани тенденции.

 World Wealth Report използва данни от 71 държави, на които се падат повече от 98% от глобалния брутен национален доход и 99% от капитализацията на глобалните фондови пазари.


Прочетете още за:
богатство долар милионери

  0 
  0